• ЈПД

#403: Руски са Максом, Иром и Драгом уз нове технологије

Опште информације

 • Наставник:
  Драгица Драговић
 • Назив школе:
  Ната Јеличић, Шабац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Шабац
 • Предмет:
  Руски језик
 • Одељење:
  5-1 и 5-2
 • Број ђака:
  32
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  обрада и утврђивање

Циљ и исходи наставе

Циљ:
усвајање лекције у вези са поклонима и рођенданом
усвајање правила лепог понашања у гостима
развијање међупредметних компетенција ( за учење, комуникација, дигитална)

Исходи: ученици/це ће бити у стању да
- честитају рођендан на руском језику
- користе називе поклона на руском језику
- примењују правила лепог понашања у гостима
- на руском отпевају песмицу посвећену рођендану


Детаљан опис

Линк ка лекцији: http://dragaddd.blogspot.com/2020/05/5-18.html

На блог и платформу је постављен материјал који поступно води ученике/це кроз лекцију. На почетку је написано шта ћемо учити у овој лекцији, шта је потребно да ураде и шта ће имати за домаћи задатак (како се на руском честита рођендан, која су правила понашања у гостима, који изрази се користе и називи поклона). Затим је дат видео са песмицом и текстом коју треба да науче и караоке. За ученицу која свира клавир дате су ноте и њен задатак је да одсвира песмицу и снимак пошаље. Остали такође могу да пошаљу снимак свога певања. Мој план је да све њихове снимке обрадим и саставим у један заједнички који ћемо објавити на YouTube каналу. Ученици/це који раде по ИОП-у израђују и пишу честитку за рођендан.

Исидорин рад - песма: https://drive.google.com/file/d/1AAsaUpba_dhCHDG4KfrcqxEB4bhxwJU6/view?usp=sharing

Провера усвојености лексике је уз помоћ квиза и осмосмерке: https://quizizz.com/join/quiz/5ca6498a2a10af001a8b0bb7/start?referrer=5e41a0b7d7db5a001b819807 Подарки
Угадай подарки! https://wordwall.net/sr/resource/2508802


Платформе и опрема

У настави на даљину користила сам лаптоп, телефон и слеће платформе:
http://dragaddd.blogspot.com/
http://moodle.os-natajelicic.edu.rs/
https://www.youtube.com/channel/UCxTafoqXMmEFmIA6TfHTBsw
https://www.youtube.com/channel/UCLTlHxOYw6Po4KwA0mY3TZg/videos
https://solnet.ee/games


Дигитални алати

У настави на даљину користила сам следеће алате:
https://quizizz.com
https://kahoot.com/
https://wordwall.net
https://www.google.com/intl/sr_rs/forms


Литература

У настави сам користила дигитални уџбеник - Конечно! издавач - Клетт
и интернет ресурсе.


Самопроцена часа

Процену сам радила на основу учешћа ученика/ца у раду, њихових урађених задатака, постигнућа, заинтересованости за рад, броја прегледа на блогу по разредима и школској платформи.
Такође сам вршила процену на основу сарадње са родитељима ученика/ца који раде по ИОП-у.


Оцена ученика

Урадила сам гугл упитник где су ученици/це одговорили на питања о настави на даљину. резиме упитника се налази на следећем линку:
https://drive.google.com/file/d/1V-U6VJZXmYCJ1Rd-7pWwy97p9z2yIjvL/view?usp=sharing

Веома сам задовољна резултатом упитника.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Школа је у сваком погледу подржавала рад наставника/ца у току наставе на даљину. Постављена је школска платформа уз школски сајт.
http://moodle.os-natajelicic.edu.rs/


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је што наставник/ца има времена за осмишљавање активности у којима ученици/це кроз смену видео лекција, интерактивних вежбања и игрица, квизова, тестова са сликама, осмосмерки, фотографија уче језик и усвајају граматичка правила. Уложен труд је корист за будућност ( све се може користити и следећих година за рад у настави у учионици).
Немам потешкоћа, волим начин рада уз помоћ нових технологија, отварају се неограничене могућности.
Нове технологије сам користила и до сада.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици/це су се снашли у новонасталој ситуацији. Навикли су на сличан начин рада и до сада, само што смо пре наставе на даљину радили у учионици и могли су директно да поставе питање и добију одговор.
Предност је што могу да организују своје време, уче да планирају своје активности у току дана, развијају самосталност у раду, креативност и одговорност, развијају дигиталне компетенције.
За ученике/це који раде по ИОП-у је потешкоћа. Превазиђена је у сарадњи са родитељима.


Коментар

Задовољна сам што сам своје скромно знање на зимском распусту поделила са колегама и колегиницама из моје школе. Одржала сам обуку - Израда онлајн тестова и квизова. Коментар моје колегинице у току наставе на даљину: Ти као да си знала да ће нам све ово убрзо бити неопходно, много ми значи, сада ја правим тестове и квизове, а и ученици