• ЈПД

#405: ОЖИВЕТИ МУЗЕЈ - опонашање уметничких дела светских музеја и галерија

Опште информације

 • Наставник:
  Милена Алексић
 • Назив школе:
  Милоје Васић, Калуђерица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Гроцка
 • Предмет:
  Ликовна култура
 • Одељење:
  1/4
 • Број ђака:
  27
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

OZIVETI MUZEJ - P.P. PREZENTACIJA.ppt

Корисни линкови

1. https://www.blic.rs/vesti/drustvo/cas-likovnog-koji-je-sve-samo-ne-obicna-nastava-osnovci-iz-kaluderice-oziveli-na/ldmg8x0?fbclid=IwAR0Ar7gPC-tNV829PLkEu3AJKiU3F0n0EU2BeaMVCmF60k_xX___h3ZbsAs
2. https://www.bizlife.rs/lifestyle/afterhour/prvaci-oziveli-svetska-umetnicka-dela-foto


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: ученици се упознају са музејским уметничким делима и да опонашају уметничко дело и уживе се на основу положаја на поставци , боја и композиције.
Исход часа: ученици знају називе дела и аутора које су сами опонашали и оне које су користили други ученици из одељења; умеју да препознају дело; знају распоред субјеката у оквиру дела.


Детаљан опис

Уводни део часа: Ученицима је путем презентације и вајбер апликације објашњено функционисање музеја као установе културе. Предочена су им нека од најпознатијих уметничких дела и њихова опонашања светских музеја (Мuseum Of Modern Art, New York и Лувр, Галерија Матице српске, Народни музеј у Београду).
Задатак ученика је да посећујући напоменуте светске музеје и галерије ( послати су и линкови са витруленим турама) пронађу дело које им се највише допало и покушају да на основу онога што им је доступно код куће ( пошто је била на снази забрана кретања) опонашаљу дело (слику, скулптуру) постављајући се у најприближнији положај. Морали су водити рачуна о бојама и положајима свих партиципијената. На тај начин изоштравали су личну естетику и оспособљавали се да примећују детаље и композицију.
Ученицима је речено да могу корисити љубимце, играчке, родитеље... како би одабрано дело што веродостојније представили. Такође, информисани су да ће сви радови бити део виртуелне школске галерије што је додатно мотивисало и ђаке и све њихове укућане.
Добијене фотографије родитељи су упоредно са оригиналним делом спајали. Ко није умео, послао је одвојено, па сам ја спајала.
Сви су дивно забавили и кроз игру, неприметно, научили много - како родитељи, тако и деца. Услед лепих утисака наставили смо са сличним активностима.
- https://www.facebook.com/pg/osmilojevasic/photos/?tab=album&album_id=2880128565412579
- https://www.facebook.com/osmilojevasic/videos/242531840339254/


Платформе и опрема

Е- учионица издавачке куће Логос- Клет- Фреска, мобилни телефон и рачунар.


Дигитални алати

Viber -апликација за комуникацију са родитељима
InShot - апликација за обједињавање фотографија и снимака


Литература

1. Јансон, Х. В. и Јансон, Е. Ф. - Историја уметности, Вулкан, Београд, 2011.
2. Badawi. A History of Egyptian Architecure. 3. свеска, University of California Press, Berkely , 1968.
3. Pedely,J. Greek Art and Arhaelogy. 2. izdanje Casell, London, 1997.
4. Adams, S. The world of the Impressionists. Thames and Hudson, London, 1989.
5. Хаџи- Јованчић, Н. Ликовни атеље 1 и 2, ЗУНС, Београд


Самопроцена часа

Самопроцена часа реализована је помоћу упитника од неколико питања. Колико ученика је приступило понуђеном материјалу? Колико ученика је послало повратни материјал? У којој мери су ученици успели да опонашају уметночко дело: боја, положај, композиција, средства?


Оцена ученика

Ученици су путем Вајбер гласања послали повратну информацију: Да ли вам се активност допала? ДА НЕ У којоој мери, оцени од 1 до 5.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Без родитељске подршке у виду сликања и намештања ученици првог разреда заиста нису самостални и способни да одговоре постављеним задацима. Неки од њих учесвовали су и у самом сликању.


Предности и потешкоће за наставнике

Немогућност живе речи и личног обраћања ученицима. Све је некако посредно, путем уређаја и родитеља. Дешавало се да када дајем инструкције неки родитељи нису били код куће, радили су. Неки нису имали инталиран вајбер, неки немају рачунар. Постоје породице са више деце...


Предности и потешкоће за ученике

Немогућност сарадње са другим ученицима. Постављање директних питања и додатних појашњења учитељици. Додатна инспирација и вршњачко учење...


Коментар

1. https://www.facebook.com/osmilojevasic/photos/a.440764479349012/2936518676440234/?type=3&theater
2. https://www.facebook.com/pg/kulturagrocka/photos/?tab=album&album_id=2646408665467541
3. https://www.facebook.com/watch/?v=261995741666102