• ЈПД

#406: Сазнајмо о дијагностичким методама у медицини - применом пројектне наставе

Опште информације

 • Наставник:
  Ружица Перић
 • Назив школе:
  Медицинска школа 7. aприл, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Здравствена нега
 • Одељење:
  Други-МСТ 2/3
 • Број ђака:
  37
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Индивидуални, групни, тандемски

Циљ и исходи наставе

Циљ:
- упознавање различитих дијагностичких метода, њихових могућности, начина рада, припреме болесника за прегледе.
- развој истраживачких навика и компетенција.
- унапређење ученичких постигнућа.
Исходи:
Ученик:
- истражује, анализира, користи информације из различитих извора (уџбеници, штампани, дигитални медији),
- користи дигитални алат како би поделио информације (текстуалне, аудио и видео записе) на Падлет-у,
- снима и дели властити аудио запис о припреми боле


Детаљан опис

*Планирање :
- одабран наслов, одређени циљеви, исходи, рок, утврђен очекивани продукт рада
- договорен начин и правила комуникације и рада
- оформљене групе ученика
- додељени задаци (по групама) о којима ученици требају претраживати, проналазити и анализирати у уџбенику, литератури, на интернету-информације, видео записе и слике
- сваки ученик треба да направи властити аудио запис у коме ће неку особу упознати са начином припреме за дијагностички преглед
*Спровођење
- наставник отвара и поставља на Гугл учионици разредну Падлет плочу
- упознавање са начином рада на Падлету, постављањем стикера
- наставник комуницира са ученицима преко Гугл учионице и Вибера
- на Падлет плочи ученици постављају резултате истраживања, видео записе, аудио записе, слике, интерактивне слике
- цео разред истовремено ради задатке
*Праћење резултата
- током израде наставник прати, усмерава ученике, даје информације, инструкције, мотивише, коригује - путем Вибера, Гугл учионице
- наставник вреднује резултате , иновативност, креативност
*Презентација резултата и продуката
- сви ученици поставили одговарајуће прилоге на Падлет плочу
*Евалуација:
- Гугл упитник за евалуацију и самоевалуацију (ученици)
- вршњачко вредновање и избор најбољег рада путем Гугл упитника
- исказивање утисака путем емотикона и коментара на Падлет плочи (наставник и ученици)
- сви ученици (37) активно учествовали у пројекту
-попуњавање укрштенице на Падлету
Израда пројектног рада је трајала две недеље.


Платформе и опрема

- интернет
- Гугл учионица
- вибер
- рачунари, андроид мобилни телефони


Дигитални алати

Genial.ly - за израду интерактивне презентације
Падлет плоча- „online“ зид за додавање идеја, информација, слика, видео - аудио записа
Thinglink - за додавање мултимедијалних, интерактивних и видео садржаја на слике
Educaplay – за праћење постигнућа
Гугл упитник- за прикупљање података у вези евалуације часа
Алат за израду QR кодова- за постављање укрштенице на Падлет


Литература

Баљозовић А., Јојкић К., Хити Р., Баљозовић Н., (1992); Здравствена нега 2, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд


Самопроцена часа

- увид у Резултате Гугл упитника о пројекту
- сви ученици су учествовали у пројекту и успешно извршили задатке
- ученици су били заинтересовани и поставили велики број разноврсних прилога
- један од изазова за неке ученике је био и да израде дигитални материјал у виду интерактивне слике
- похвални емотикони и коментари на Падлету
- увид у извештаје о решеној Educaplay укрштеници са Падлет плоче


Оцена ученика

- Гугл упитник о пројекту
- коментари и емотикони (лајкови) на ученичким радовима
- коментари и емотикони (лајкови) -у крајњој колони Падлет зида, којим исказују сопствено задовољство радом, као и радом наставника у пројекту-


Било је подршке од

Колега


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
- временом јача мотивација за овај и сличне радове
- безбедан заједнички рад у ситуацији ванредних мера
- похађање више семинара који се баве дигиталним алатима и платформама

Потешкоће:
- изазов овладавања новим дигиталним алатима
- недостатак дигиталне опреме
- интернет сигнал
- ученицима се свидео овакав начин рада, па су постављали већи број прилога од очекиваног и планираног


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
- тимски рад
- рад у време и онолико колико ученику одговара
- онлајн окружење, сличност са популарним друштвеним мрежама
- неограничене могућности поређења, коментарисања, исправљања, додавања


Потешкоће:
- проблеми на почетку рада у Падлет алату (неколицина)
- пуно обавеза
- поштовање рокова за постављање задатака (некима)
- недостатак дигиталне опреме


Коментар

Сматрам да је ово јако добар начин како ученике оспособити за боље разумевање и примену знања. Сигурно је да је код неких ученика ово развило истраживачки дух, у научном, медицинском смислу, али и на пољу ИКТ. Ученици који су иначе ћутљивији, због једног од задатака су премостили страх и нелагоду од обраћања и прецизног давања објашњења болесницима, а у вези предвиђених прегледа. Поред тога радом на Падлету су имали осећај да раде нешто слично, као на популарним друштвеним мрежама.