• ЈПД

#407: МИ СМО ДЕЦА ЈЕДНОГ СВЕТА - колажно представљање држава света

Опште информације

 • Наставник:
  Милена Алексић
 • Назив школе:
  Милоје Васић, Калуђерица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Гроцка
 • Предмет:
  Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура
 • Одељење:
  1/4
 • Број ђака:
  27
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа: упознавање са другим културама, њиховим језиком, музиком и обичајима; јачање личних способности ученика, охрабрење да покажу све своје таленте.
Исход часа: ученик зна главна и најупечатљивија обележја земаље које је представљао и које су представили други ученици у разреду. Способан је да кроз игру, глуму, костим и сва доступна средства представи способности које није имало прилике до сада.


Детаљан опис

Ученици одељења 1-4 добили су задатак да након одгледаног послатог материјала одаберу државу која им се навише допала.
Имали су потпуну слободу при избору. Требало је одабрану земљу представити кроз оно у чему је ученик најбољи. Дозвољено је било користити песму, игру, рецитал, глуму, костим, било какав декор...Ситуацију у којој су се ученици нашли, с обзиром да су први разред, требало је искорисити и показати другим другарима таленте и способности за које је у досадашњим школским активностима било посвећено мало времена.
Додатна мотивација била је та да ће сви ученички кратки снимци ( до 15 секунди је било предвиђено време трајања) бити обједињени у један велики снимак читавог одељења који ће бити презетован на фејсбук страници школе.
На тај начин максимално су искоришћени сви кућни ресурси, од ношњи и песме до видео материјала и игре.


Платформе и опрема

Платформа е- учионица, мобилни телефон и рачунар.


Дигитални алати

Вајбер апликација и ИнШот апликација за снимке и слике.


Литература

1. Парезановић, Т. Географија за шести разред, Клетт, Београд, 2019.
2. Група аутора, Историја човечанстав 1-7, Моно и Мањана, Београд, 2011.
3. Банђур В., Благаднић С. , Методика наставе природе и друштва, У. факултет, Београд, 2005.
4. Стојковић, Ђ. Приручник за пројектну наставу за први разред основне школе, Едука, Београд, 2018.


Самопроцена часа

Утисци и труд ученика били у ми најбољи показатељи да сам на правом путу.


Оцена ученика

Ученици ( родитељи у њихово име) су путем електронске поште слали своје утиске о активности у којој су учесвовали. Најбоље о томе сведоче иницијативе ученика да наставимо даље са сличним захтевима, па се ангажман конкретизовао на Србију и Београд:
СРБИЈА: https://www.facebook.com/osmilojevasic/videos/674550210066436/
БЕОГРАД: https://www.facebook.com/osmilojevasic/videos/696353441130585/


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су помагали ученицима да се припреме за оно што ће говорити, проналазили су заједнички материјале које ће рецитовати, видео снимке правили костиме и постављали сценографију.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је у конкретној ситуацији што смо боравећи код куће и ми, наставници, увече барем, имали времена да се посветимо раду на видео радовима ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Немогућност да у кратком временском трајању искажу све своје таленте и способности.


Коментар

Велика похвала за све родитеље и ученике који су се у ванредним околностима потрудили да дају максимум у свим активностима.