• ЈПД

#408: Разломци - пекар ПераПекар великог срца који дели пицу са својим пријатељима

Опште информације

 • Наставник:
  Сања Црногорац
 • Назив школе:
  Живомир Савковић, Ковачевац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Младеновац
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  IV-3
 • Број ђака:
  6
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални и у пару

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је проширивање знања ученика о разломцима;стицање знања и оспособљавање ученика за правилно записивање у облику разломка одређене/означене делове од дате целине у виду разломка пет шестина, две четвртине;стицање знања и оспособљавање ученика за израчуавање одређеног дела од дате целине;дат је допринос за развијање логичког мишљена и закључивања код ученика;подстицање креативности код ученика.Исходи:Ученик на крају часа зна да правилно записује разломак и израчунава делове од дате целине


Детаљан опис

Уводни део часа: Ученици путем Google Hangouts-a добијају упуства корак по корак. Прво шта треба да ураде јесте да кликну на дати линк који их води ка апликацији Јigsawplanet.com и унутар ње ка слагалици. Затим ученици треба да је сложе слагалицу и тиме открију која је лекција (наставна јединица) у питању. Када сви ученици склопе слагалицу и сазнају која је наставна јединица у питању прослеђује им се још један линк на којем ће погледати предавање, односно причу о пекару Пери и његовој умешности у прављењу и дељењу пице.

Главни део часа: Ученици пажљиво слушају причу и проширују своја знања о разломцима. Такође, на часу ученици ће видети на који начин могу још да записују делове неке целине у облику разломка (као на пирмер пет шетина, две четвртине), као и како да одређују те делове. Потребно је да пажљиво прате како би могли да ураде и следеће задатке који их чекају. Када одгледају причу треба да одиграју две игре како би поновили стечено знање. Добијају два линка на којима се налази по једна игрица коју ученици треба да одиграју у апликацији LearningApp. Унутар ње су им дата објашњења.

Завршни део часа: Затим следи разоговор са ученицима о домаћем задатку.
За домаћи задатак ученици имају да саставе своју “Пица причу” у којој ће представити причу о разломцима (уколико ученици имају неку своју идеју могу саставити сличну причу, али је услов да се у тој причи представе разломци). То могу учинити у пару, али индивидуално.


Платформе и опрема

Мобилни телефон
Рачунар
Google Hangouts
You tube


Дигитални алати

LearningApp - Апликација у којој је креирана игра Спајање парова.
Јigsawplanet.com - Апликација у којој је креирана слагалица.
LibreOffice Impress - У којем је креирана презентација.
LibreOffice Draw - Програм помоћу којег је креирана слика за уводни део часа.
Screenshoot - Програм у којем је сликан екран.
Vokoscreen - Програм у којем је снимана презентација.


Литература

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић и Анђелка Николић: Математика 4 - Уџбеник за четврти разред основне школе, Клет, Београд, 2016.
Pinterest.com
https://www.researchgate.net/publication/283490984_Prikaz_knjige_book_review_INTERNET_U_OBRAZOVANjU_-_pedagoski_aspekti_primene_interneta_u_nastavi
http://arhiva.mobilnost.hr/prilozi/04_487_Digitalne_igre_u_skoli_Prirucnik_za_ucitelje.pdf


Самопроцена часа

Ученици су били јако заинтересовани за игре и снимак. Подстицајно је деловало на њих. Са великом пажњом и веома успешно су савладали градиво.


Оцена ученика

Сви ученици су позитивно оценили час.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Подршка је добијена од стране породице, као и од колега.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су те што наставник може помоћу дигиталних алата да одржи пажњу ученицима током часа кроз разне игре и активности. Потешкоћа нема.


Предности и потешкоће за ученике

Предност је та што ученици стичу знање на иновативан начин помоћу очигледности (слике и звука). Потешкоћа је та што неки од ученика немају сопствени дигитални уређај, па морају да користе уређај који користи њихов родитељ. Још једна од потешкоћа је та што ученици имају потешкоће за рад у пару.