• ЈПД

#409: Ала је леп овај свет - Магични напитак за наставу на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Биљана Поповић
 • Назив школе:
  Кнез Сима Марковић, Барајево
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Барајево
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура, Пројектна настава, Физичко васпитање, Час одељењског старешине
 • Одељење:
  I-8
 • Број ђака:
  9
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални, тимски рад

Циљ и исходи наставе

Циљ часа: Разумевање и доживљавање песама Ј. Ј. Змаја, интегрисање у еТwinning пројекат Ала је леп овај свет.
Исходи: слуша интерпретативно читање ради разумевања и доживљавања; чита, правилно и са разумевањем; препознаје песму; проналази информације експлицитно изнете у тексту; напамет говори краће књижевне текстове; писмено одговара на постављена питања; креативно се изражава; самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; развија дигиталне компетенције


Детаљан опис

Рецепт за чаробни напитак са све састијцима и начином припреме детаљно је дат у PowerPoint презентацији, док је утицај „чаробног напитка“ на ученике приказан у видео.
Избор из поезије Ј. Ј. Змаја обрађен је кроз два часа српског језика у корелацији са горе наведеним предметима.
Уводни део: Игра „Питам се питам?“ - Био једном један Змај који није живео у пећини, бљувао ватру и отимао принцезе... Ко је он био?
Главни део: Ученицима је у виртуелној учионици (ClassDojo) постављен интерактивни садржај са задацима. Учење се одвијало корак по корак. Истражити биографију, пронаћи занимљивости, послушати песме, прочитати их, одабрати три, па их анализирати. Преузети наставни листић који се налази у Class Story (ClassDojo) и попунити тражене податке. Научити песму по избору. Отпевати песму по жељи. Креативно се изразити кроз илустрацију, плакат, стрип... Све поставити у ученички портфолио (ClassDojo) и на Линоит таблу. Комуникација се одвија преко Facebook групе за родитеље „Породични рам“. Ученицима се додељују беџеви, који, поред поена, у кратком изразу садрже и постигнуће, заслугу због које добијају беџ. На тај начин се додатно подстичу и развија такмичарски дух. Све што се ради на часовима поставља се и на TwinSpace eTwinning пројекта „Ала је леп овај свет“. Ученици се представљају на Padletu, сарађују, раде тимски. Обележава се Међународни дан породице (дружење преко Zoom-а са родитељима).
Завршни део: Кроз игре и квиз проверавамо знање. Врши се евалуација, додељују се дипломе.


Платформе и опрема

ClassDojo, Zoom, еТwinning портал, Messenger, Facebook (група за родитеље Породични рам), Google претраживач, YouTube, лаптоп, мобилни телефон, скенер, интернет, видео снимци, фотографије, наставни листић, интерактивни садржај, одељењски пано, оnline игре, puzzle слагалице и квиз, анкете и упитник


Дигитални алати

Wordwall и LearningApps (креирање игара), Jigsawplanet (креирање слагалица), Genially (креирање интерактивног садржаја), LinoIt (одељењски пано), AnswerGarden (за повратну информацију), Windows Movie Maker и Kizoa (уређивање/креирање видео записа), YouTube, Google Forms (за упитник), Fotor и Pixiz (уређивање фотографија, фото-колажа), Smilebox, Ourboox (за е-књигу), aлати на eTwinning порталу


Литература

Жежељ, Р. (2019). Маша и Раша – Различак, Читанка за први разред основне школе. Београд: Кlett + Мултимедијални PDF читанке Различак за први разред основне школе https://www.eucionica.rs/
Николић, Ј. (ур.). (2010). Јован Јовановић Змај. Београд: ЈРЈ.
Ћирић, С. (2014). Змајевите успомене: То ми је с неноге!. Преузето 7. маја 2020, са http://skr.rs/9sR
видео записи


Самопроцена часа

Самопроцену часа урадила сам кроз непосредну комуникацију са ученицима, кроз коментаре ученика и родитеља, на основу залагања ученика и повратне информације (урађених домаћих задатака, научених рецитација, решеног квиза, одиграних игара), продукта (е-књиге, одељењског паноа, креативних радова, видео записа), реализованог еТwinning пројекта, попуњене пријаве за националну ознаку квалитета.


Оцена ученика

Ученичка евалуација је спроведена. Ученици су анонимно попуњавали Google упитник. Часови су им се веома допали. За осмишљавање активности и реализацију часова ученици су ме оценили оценом 5. Навели су да су кроз игру доста научили, да је све било веома интересантно и занимљиво, да је учитељица веома креативна и маштовита, да се труди и да им је посвећена.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Велику подршку имала сам од стране родитеља ученика – преузимање апликације ClassDojo, помоћ око постављања задатака, фотографија, видео снимака у портфолио ученика, на Линоит таблу. Посебно бих истакла учешће родитеља у обележавању Међународног дана породице преко Zoom платформе.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: коришћење свих расположивих ресурса, бесплатне онлајн платформе и дигитални алати, омогућава већу креативност и иновативност у раду, развијање дигиталних компетенција, свакодневна комуникација порукама са родитељима унутар апликације, једноставан увид у комплетан електронски портфолио ученика, комплетна педагошка евиденција на једном месту.
Недостаци: рад на креирању појединих садржаја одузима много времена (ако сте перфекциониста, па желите да све буде баш како треба).


Предности и потешкоће за ученике

Предности: интерактивни садржаји њима веома занимљиви, ученици су мотивисанији, развијање дигиталних компетенција, сарадничко учење, довољно времена за сваку активност, брза повратна информација кроз беџеве и поене које ученици сакупљају (што их додатно мотивише и развија такмичарски дух), учествују у групним пројектима.
Недостаци: слаба интернет конекција, непоседовање одређених уређаја, зависност од родитеља, ризици на интернету, предузимање обавеза од стране родитеља.


Коментар

Још неки недостаци: физичка раздвојеност, потешкоће у заказивању термина видео позива због запослености појединих родитеља, бесплатне верзије веб алата ограничавају кориснике у неким понудама.
Потешкоће? Како их превазићи? Ко хоће – нађе начин, ко ко неће – нађе изговор.