• ЈПД

#410: Разумевања и различита читања Тома Сојера леже у души малих читалаца и њихових породица

Опште информације

 • Наставник:
  Маја Анђелковић Шегуљев
 • Назив школе:
  Свети Сава, Београд (Врачар)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Врачар
 • Предмет:
  Српски језик
 • Одељење:
  5/3, 5/4
 • Број ђака:
  62
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Индивидуални (породични...)

Циљ и исходи наставе

Циљ часа:
-исказати свој доживљај књижевног дела
-разумети и оживети ликове кроз различите алате и уметност
-развијати креативност ученика
-подстицати пажњу и самосталан рад
- развијати самостално одлучивање и креативност
- подстаћи породичне везе у ово напето време пандемије
- забавити се у процесу креирања лика
- избором одломка ученици исказују своје мишљење и став
- радом и занимањем усмерити пажњу на разумевање ситуације са којом се сусрећемо
- ангажовати породицу на заједничком задатку


Детаљан опис

Опис часа:
-Уводни део: договор са ученицима преко Гугл-учионице да се након обраде књижевног дела уради његова драматизација. У упутствима смо се договорили да могу користити све облике представљања једне сцене из романа, филм, звучни запис, фигурице, луткице, стрип, цртеж, шта год пожеле.
- Главни део часа: ученици пишу сценарије за помоћ родитељима у глуми, ангажују браћу и сестре, креирају маске (приручне, позоришне), праве луткице од пластелина и оживљавају их користећи апликације, користе лутке за луткарско позориште, израђују сценографију од картона, фигурице од лего-коцки, папирне јунаке анимирају, цртају, праве стрипове. Снимају у кући, напољу, у дворишту, у Стопића пећини. Први пут уче организацију снимања, прављење сценарија за снимање, сналазе се за креирање костима, уче о сарадњи и толеранцији у процесу рада, обради материјала, користе програме које су учили на Информатици, уче се раду у новим апликацијама.
-Завршни део часа: слање материјала и формирање сајта, евалуација кроз Гугл-упитник и лично, кроз њихова објашњења. (Сви материјали се налазе на сајту).
Иновативни елементи часа: самостално бирање одломка који ће представити према начину на који желе да га драматизују и могућностима које су им доступне у том тренутку (развијање креативности и самосталног закључивања, доношења одлуке и усклађивање жеља и могућности подстакла је креативност, самосталност и ангажовање ученика. Стална креативна, занимљива видео-предавања у мом раду су то омогућила.


Платформе и опрема

https://majaseguljev.wixsite.com/tomkaoja
Гугл-учионица
Сајт Учионица књижевности www.svetlostusrcu.wordpress.com
Гугл-анкете
Јутјуб канал


Дигитални алати

Е-учионица - анализа књижевног дела на часу
Гугл-учионица - договор о раду и процесу драматизације
Гугл-драјв - чување докумената
Падлет - постављање идеја
Вибер - договор о раду и снимање филмова
Ви-трансфер - пренос већих филмова
Џи-мејл - комуникација са ученицима
Вордпрес - објављивање сајта и појединачних радова ученика
Јутјуб - постављање филмова


Литература

Драматизација у настави, Клет, 20
https://grusanovic.wordpress.com/2014/02/21/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD/ 2014
Семинар Савремени приступ настави књижевности подржани ИКТ, воде Александра Секулић и Снежана Клепић, 2020


Самопроцена часа

Према обрасцу за посматрање и вредновање часа. Може се видети на адреси
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2020/05/27/%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%be%d1%98%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%be-%d1%98%d0%b0/


Оцена ученика

https://docs.google.com/forms/d/1t-CUr7idIlmOjml6-bNuSw-8WC7-fHU5DOTpJpCHykA/edit#responses


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Одлична сарадња, координација, слање сагласности, припрема костима, маски, помоћ у креирању филмова и коришћењу апликација.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
-оспособљавање ученика за самосталан рад и креативно изражавање
-подстицање ученика на самостално одлучивање
- рад у тиму, са родитељима,
- једноставна упутства кроз Гугл-учионицу
Потешкоће:
- проблеми са интернетом и коришћењем неких апликација


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
- развијање процеса самосталног рада и олучивања
- оспособљавање за креативно мишљење и решавање проблема
- развијање толеранције и свести о неопоходној сарадњи
- разумевање особина ликова и повезивање са сопственим личностима
Потешкоће:
-проблеми са интернетом и коришћењем апликација


Коментар

Веома је важно у време изолације подстаћи ученике да у сарадњи са родитељима креирају заједнички садржај на основу романа који је познат и драг свима.