• ЈПД

#411: Креативни интерактивни јутјуб час енглеског `My holidays (Past Simple)`

Опште информације

 • Наставник:
  Емина Милошевић
 • Назив школе:
  Јован Ристић, Борча
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Звездара
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  V1, V2, V3, V4, V5
 • Број ђака:
  130
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа: развијање позитивног односа према природи кроз усвајање новог
вкабулара(географски појмови-рељеф) и усвајање потврдног облика
прошлог времена
Исходи: -ученик је у стању да препозна и именује појмове који се односе на тему
-ученик је у стању да разуме једноставне описе предмета и места
-ученик је у стању да опише неки историјски догађај(догађаје из свог живота)
користећи прошло времеДетаљан опис

Уводни део часа:
Час почиње акордима познате рок песме Игија Попа `Passenger`, на коју се надовезујем извођењем једног дела песме на гитари. Песма својим заразним ритмом и тематиком уводи ученике у тему часа-ОДМОРИ И ПУТОВАЊА. Након кратке `уводне речи` у којој, уз визуелне ефекте, ученицима предочавам кључне речи - passanger, travel, holiday, mountain, forest, river, village, најављујем следећи сегмент часа.

Разрада:
Кроз кратак путопис праћен колажом фотографија и видео снимака, причам ученицима о својим одморима и путовањима. Користим циљани вокабулар као и просто прошло време, које ћемо обрађивати у следећем сегменту.
Граматички део-Past Simple Tense представљам на, надам се, занимљив и несвакидашњи начин- прерушена у старца (аналогија између старости и прошлости). У интеракцији са `учеником` иза камере долазим до правила употребе и грађе потврдног облика прошлог времена и исписујем их на табли- прилошке одредбе, правилни и неправилни глаголи, наставак -ED. Све то прате и визуелни ефекти(додати накнадно у монтажи).

Закључак:
У завршном делу играмo игру повезивања речи са часа са њиховим значењима, а затим поновним извођењем дела песме `Passenger` и њеним завршним акордима `затварамо` час.

Домаћи задатак- ученици накнадно у гугл-учионици добијају домаћи задатак у уџбенику и радном листу у вези са градивом са часа. Дибијају и додатни задатак- да направе ППТ презентацију о једном свом одмору и примене прошло време и вокабулар са часа(приложено).


Платформе и опрема

YouTube, Google Classroom, Samsung Galaxy A20e, Desktop PC


Дигитални алати

Adobe PremierePro for video editing; Adobe Audition for sound improvement and Adobe Photoshop for picture/image correction


Литература

TO THE TOP PLUS 1 – енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска), Дата Статус д.о.о, 2018


Оцена ученика

Евалуација је спроведена у гугл-учионици на стриму свих пет одељења петих разреда након одржаног часа(приложено у презентацији)


Опис подршке

Велику подршку сам имала од чланова најуже породице. Супруг је снимао часове мобилним телефоном и био `ученик` са духовитим упадицама. Ћерка(4 године) је на часовима за прваке `глумила` ученицу. Изузетан допринос крајњем производу дала је пријатељица Зорица Маринковић, задужена за монтажу.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: довољно времена за промишљање и разрађивање идеја, обликовање часова, дорађивање и поправљање; приступачност наставних средстава(одећа, маске, предмети у кући...); одсуство дисциплинских проблема; развијање информатичке писмености

Потешкоће: прича `у празно`, недостатак директне интеракције са ученицима (што су чланови породице донекле надоместили); напетост због дуготрајног боравка у затвореном простору


Предности и потешкоће за ученике

Предности: већа `слобода` коју са собом носи рад код куће, помоћ чланова породице у изради задатака, коришћење савремених технологија (паметни телефони, друштвене мреже) за потребе часа

Потешкоће: проблеми са интернетом и слањем домаћих задатака у гугл-учионице


Коментар

Била је ово једна сјајна `авантура` из које сам, надам се, извукла најбоље- испитала границе своје креативности, порадила на информатичкој писмености и отворила нове канале и могућности комуникације са ученицима.