• ЈПД

#412: Решавање задатка кроз повезивање са школским сервер рачунаром

Опште информације

 • Наставник:
  Драган Грбић
 • Назив школе:
  Техничка школа, Зрењанин
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Зрењанин
 • Предмет:
  Компјутерска графика
 • Одељење:
  II-1
 • Број ђака:
  26
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Nastava na daljinu - online

Презентација

VIDEO-Rad na školskom serveru.mp4

YouTube


Циљ и исходи наставе

Cilj časa je da se predoči učenicima mogućnost rešavanja postavljenih zadataka u situaciji kada na svom kućnom računaru ne poseduju odgovarajući softver ili njihov računar nema dovoljnu hardversku podršku za izvršenje grafičkih instrukcija. Povezivanjem svog kućnog računara sa školskim Server računarom, koji poseduje snažnu hardversko-softversku strukturu omogućava izradu postavljenog grafičkog zadatka kao krajnji ishod.


Детаљан опис

Uvodni deo se odnosi na pronalaženje priloženih radnih materijala, putanju i lokaciju datoteke kao i način preuzimanja materijala. U daljoj razradi zadatka vršimo online povezivanje profesor-učenik po sistemu sastanka (meeting) i rešavanje nejasnoća putem direktne chat komunikacije kao i slanjem (share) ekrana profesora na učenički desktop gde učenici direktno posmatraju instrukcije sa profesorovog računara i pri tome imaju direktnu video i audio komunikaciju. U ovom delu razrade zadatka objašnjavaju se koraci za rešavanje zadatka. Na kraju zaključujemo obim i rokove za izradu, eliminišemo nedostatke sa dodavanjem novih pdf ili video instrukcija do konačne realizacije. Učenici testiraju svoju komunikaciju sa školskim serverom, počinju sa radom. Profesor postavlja status dostupnosti za dopunska pojedinačna objašnjenja putem Microsoft Teams.
Inovativni metod je ovog načina je komunikacioni trougao profesor-skolski server-učenik i dvosmerna komunikacija. Svaki učenik ima svoj vlastiti nalog na školskom serveru, a profesor kao administrator ima pristup svim nalozima i direktnu intervenciju na učeničkom nalogu, datotekama i izvršnom softveru. Ovim metodom omogućeno je da učenik sa slabom kućnom računarskom opremom ipak učestvuje u rešavanju grafički zahtevnih zadataka i pri tome koristi najbolje školske serverske softvere, što ih podstiče na uspešno rešavanje zadatka.


Платформе и опрема

- Microsoft Teams online platforma za daljinsko učenje sa nalozima učenika i profesora
dobijenih od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
- Sredsva za rad su školski Server računar i lični (kućni) računari učenika i profesora povezani
internetom.


Дигитални алати

Izrada grafičkog zadatka vrši se na edukacijskom softveru SolidWorks 2018. Ovaj CAD softver zahteva snažnu hardversku podršku i instalisan je na školskom Server računaru. Daljinski pristup kuća - školski Server obavlja se RDC windows aplikacije.
Glavni komunikacijski digitalni alati korišteni su upotrebom Microsoft Teams alatki: prilaganje fajlova u datoteke, video i audio sastanci, tekst poruke.


Литература

Učenici su upućivani na online uputstva (tutorijale), a glavninu tekstualnih i video instrukcija za rad obradio je i postavio u datoteke predmetni profesor. To je omogućilo da se učenici u svakom trenutku mogu podsetiti i videti instrukcije.


Самопроцена часа

Upotrebom Microsoft Zoom aplikacije izvršio sam prethodno vlastito samo-snimanje glavne teme časa i na taj način izvršio optimizaciju obima i potrebnog vremena. Konačni video - nastavni fajl postavio sam u Tim učeničke datoteke.


Оцена ученика

Evaluacija je sprovedena nakon prve direktne online video- audio komunikacije sa učenicima. Upitnik: kako je na učenike delovala instrukcija sa profesorovog desktopa na njihov rad na času. Njihova procena: 80% učenika je ocenilo čas sa ocenom 10, 10% sa ocenom 9 a preostali učenici nisu popunili upitnik. Na osnovu njihovog mišljenja, vršila nadogradnja modela rada kako bi se kvalitet poboljšao.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Direktor škole je u prethodnom periodu prepoznao pozitivne strane metoda učenja na daljinu, i omogućio nabavku školskog servera.
Dodatna podrška je dobijena i od školskog pedagoga u smislu usmeravanja učenika i nastavnika za primenom savremenih metoda prenošenja znanja na daljinu.


Предности и потешкоће за наставнике

U periodu vanrednog stanja, od samog početka, osnovni problem je bio prihvatanje preporučenih metoda učenja na daljinu i opredeljivanja za najpogodniju platformu. Moje opredeljenje u samom startu je platforma Microsoft Teams, jer omogućuje jasnu interakciju između učenika i profesora, konspirativnost i sigurnost učeničkih naloga kao i kompletnu istoriju komunikacije.


Предности и потешкоће за ученике

Početak rada za učenike doneo je probleme vezane za prvo logovanje (prijavljivanje na platformu), često zaboravljanje lične lozinke, što je tokom vremena prevaziđeno. Prezentovana metoda je omogućila učenicima izvršenje zadataka koje sa vlastitom kućnom opremom nebi bile izvodljive.