• ЈПД

#413: Онлајн пројекат - У сусрет Ускрсу

Опште информације

 • Наставник:
  Марина Малеш
 • Назив школе:
  Школа за основно и средње образовање Милан Петровић, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  11Б, 12Ж, 14К, 18Р, 41ТП
 • Број ђака:
  28
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  индивидуално и групно

Циљ и исходи наставе

Циљ: Да се развије и учврсти осећај припадности школи, ужој и широј друштвеној заједници у време пандемије, карантинских услова живота, изолације и самоизолације.
Исходи: Ученици познају своје и ускршње обичаје других народа и народности, препознају и разликују празнични поздрав и отпоздрав, међусобно, једни другима, правилно честитају празник; самостално или уз помоћ осмишљавају и, поштујући правило писања великог слова, пишу честитку за Ускрс


Детаљан опис

Пошто су у пројекту учествовали ученици различитих разреда и одељења, свако одељење је имало своју уводну активност, која је осмишљења у односу на градиво из претходног периода – ученици првог разреда понављали су правило писања великог слова помоћу ПП презентације, радили су вежбе у алату Learning Apps и задатке у гугл учионици. Ученици четвртог разреда су поновили функционалне стилове помоћу вежбе у алату Word Wall. Пошто су се подсетили градива, ученици су погледали филм Ускрс 2020. Потом су ученици четвртог разреда писали састав на тему Ускрс у мом дому и одређивали ком стилу припада текст из филма. Ученици првог разреда добили су задатак од наставника практичне наставе и наставника српског језика да направе честитку и у њу, поштујући правило писања великог слова, напишу честитку другу из одељења или неком другом. Направљене честитке послате су примаоцима кроз ПП презентацију, а неке су окачене у галерији отвореној у гугл учионици. Ученици који нису били у прилици да направе честитку, Ускрс су честитали другарима у другом делу гугл упитника, који се односио на садржину филма и правило писања великог слова. На примеру написаних честитки ученици су уочили да се користе два поздрава – Христос васкрсе! / Христос воскресе. За решавање ове недоумице, потражена је помоћ лектора. Одговор је стигао у виду плаката који је окачен у галерији гугл учионица, чим је онлајн пројекат У сусрет Ускрсу завршен!


Платформе и опрема

Гугл учионица, вибер, рачунар, слушалице, микрофон, паметни телефонДигитални алати

Microsoft Office - за израду ПП презентација,
Гугл упитници - за израду теста и писање честитки,
Filmora - за израду филма
You Tube - за публиковање филма,
Learning Apps - за израду вежби,
Word Wall - за израду вежби


Литература

Група аутора; Правопис српскога језика, Нови Сад, Матица српска, 2017.
Ковачевић, Љ; Прослава Ускрса у домовима широм наше планете, (чланак, 2016)
https://sr.wikipedia.org/sr
https://www.facebook.com/neosisanalatinica/


Самопроцена часа

Самопроцену сам радила током пројекта помоћу коментара родитеља, хранитеља и ученика, те сам у односу на ту процену, усмеравала активности и рад ученика. По завршетку пројекта самопроцену сам урадила на основу резултата рада ученика, на основу коментара свих учесника пројекта, али и других битних елемената.


Оцена ученика

Ученици су оценили пројекат (садржину, начин реализације...) помоћу анкете, а родитељи/старатељи коментарима уз продукте пројекта (гугл галерија, ПП презентација)


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Подршка родитеља је иначе била од изузетног значаја за рада са ученицима са тешкоћама у развоју током наставе на даљину. Њихова подршка у овом пројекту огледала се у помоћи ученицима да ураде задатке, да остваре комуникацију са наставником и у давању повратних коментара о раду ученика код куће.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности - указала се посебна прилика да покушам да помоћу савремене технологије остварим контакт са ученицима који имају тешкоће у развоју и свакако да одржим континуитет у раду са њима.
Потешкоће - настајале су тамо где је изостала подршка родитеља, али и са ђацима лошијег материјалног стања који нису имали неопходну опрему или нису умели да баратају њом.


Предности и потешкоће за ученике

Предности - мањи број ученика је са лакоћом користио савремену технологију за потребе наставе и на тај начин стекао неопходно самопоуздање за коришћење ИКТ-а и убудуће. Потом, неограничено време израде задатака је предност наставе на даљину, коју су истакли и ученици и родитељи.
Потешкоће - настајале су услед узнемирености, лошије мотивације и пажње ученика изазване губљењем рутине у условима ванредне ситуације