• ЈПД

#415: Из моје перспективе - Антигона

Опште информације

 • Наставник:
  Југослава Лулић
 • Назив школе:
  Техничка школа 9. Мај, Бачка Паланка
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Бачка Паланка
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  I1
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  комбиновани

Циљ и исходи наставе

Циљ: дубље разумевање и непосреднији доживљај Софоклеове трагедије Антигона
Ученик ће бити у стању да:
препозна одлике епохе којој дело припада;
самостално анализира обрађено дело и разуме општељудске поруке које оно у себи носи;
дубље и непосредније доживи дело;
се креативно изрази поводом прочитаног дела користећи технику причања приче;
користи дигиталне алате у функцији презентовања истраживачког рада, комуникације и сарадње са другим ученицима и наставником, као и стваралачке активности.


Детаљан опис

Наставна тема којом смо се бавили (лектира: Софокле „Антигона“) укључивала је више наставних активности које су се одвијале онлајн у трајању од две недеље. Полазна платформа је био Мудл који са ученицима користим од септембра.
Ученици су обавештени о предстојећим активностима путем аудио поруке коју сам поставила на Мудл.
У првој седмици су проучавали видео лекцију о античкој драми коју сам снимила раније у виртуелном свету на неколико аутентичних образовних локација и поставила на Јутјуб. Након тога су решавали квиз којим су тестирали своје познавање античке драме и саме лектире. Платформа Каху на којој сам креирала квиз је дозволила свим корисницима да у току ванредног стања користе премијум услуге, тако да сам, користећи их, омогућила својим ученицима персонализовано учење. У другој седмици одржала сам час у форми веб-конференције на коме су ученци имали активну улогу: презентовање истраживачких задатака, модерирарње презентација и дискусија и учешће у дискусији (путем чета и микрофона). На завршном делу конференције објаснила сам им групни задатак који следи и демонстрирала алат у коме се ради.
Задатак је био да испричају причу о догађајима у Антигони првом лицу из перспективе одабраног лика, односно античког гледаоца и савременог читаоца. Улогу, односно групу, бирали су на Мудлу помоћу алата Избор. Чланови групе су заједно писали сценарио за причу (дељени документ), а затим су бирали представника који је заједничку причу глумио, односно снимао на сервису Војстред.


Платформе и опрема

Систем за управљање учењем Мудл
Платформа за учење кроз игру Каху
Гугл-мит – сервис за видео конференције
Војстред (Voicethread)– платформа за сарадњу и креирање (снимање видео и аудио-записа)
Анкор (Anchor) –подкастинг сервис
Лино – виртуелна огласна табла
Од опреме сам корстила лаптоп и мобилни


Дигитални алати

Мудл - дигитална учионица, полазиште и исходиште свих активности;
Јутјуб - видео-лекција;
Анкор - брифинзи са ученицима; аудио поруке сам такође уграђивала на Мудл
Гугл-мит - за реализацију веб-конференције;
Војстред - снимање аудио-пича у оквиру задатка „Из моје перспективе“;
Каху - постављање интерактивног квиза под називом Античка драма и Антигона
Лино табла - за постављање утисака


Литература

За организацију наставних активности у највећој мери сам користила своја искуства, како методичка, тако и она везана за коришћење различитих веб-алата у едукативне сврхе.
Сабране античке трагедије (Софокле: Антигона), АИЗ Досије, Београд
Методика наставе српског језика и књижевности, Павле Илић, ЗМАЈ, Нови Сад


Самопроцена часа

Све активности које сам планирала успешно сам реализовала, и поред тога што сам страховала да нећу успети у довољној мери да ангажујем ученике и мотивишем их за учешће у различитим онлајн активностима, од којих су неке биле прилично захтевне. Трудила сам се да будем што јаснија и конкретнија у својим захтевима, а што издашнија када је повратна информација у питању. То је уродило плодом.


Оцена ученика

Ученци су задовољни активностима и њиховом организацијом. Сматрају да су биле занимљиве а да задаци нису били превише тешки. Њихови утисци (износили су их на Лино паноу) одражавају њихова интересовања: неки преферирају квизове, неки пак презентације и нове алате које су имали прилику да упознају.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Неколико колега, одељењски старешина I1, педагог и директор присуствовали су конференцији и након тога вредновали час који сам одржала. Повратне информације које сам добила од њих биле су веома мотивишуће.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су бројне јер су ми пружиле прилику да искажем креативност, као и да у дело спроведем неке активности које бих у настави уживо организовала на мање маштовит и занимљив начин. С друге стране, неретко ми је недостајала повратна информација од ученика - она коју у настави лицем у лице добијам аутоматски.


Предности и потешкоће за ученике

Моји ученици воле дигиталну технологију - они се школују за образовни профил у чијем називу стоји: информационе технологије. За њих је је овако ораганизована настава била прилика да примене своје знање стечено из стручних предмета (пре свега мултимедије), али и да се сусретну са неким новим веб-алатима. С друге стране, нису баш претерано говорљиви, па иако су се позитивно изразили о задатку причања приче, мислим да им он није баш сасвим лако пао. То је био изазов на који су успешно одговорили.


Коментар

Када су у питању алати које сам користила са ученицима, све осим једног сам ја предложила. Тај један, који је био од кључног значаја за успех часа у форми видео конференције, одабрали су ученици. Њихов аргумент за избор Гугл-мита )ја сам предлагала Зум) био је сигурност овог сервиса и интуитивност окружења. Били су у праву - час је био веома успешан.