• ЈПД

#416: Први светски рат на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Бранислава Цуцић Топалов
 • Назив школе:
  Исидора Секулић, Шајкаш
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Тител
 • Предмет:
  Природа и друштво
 • Одељење:
  2
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални

Циљ и исходи наставе

Усвојити кључне појмове везане за наставну тему, односно кључне личности и догађаје
Усвојити знања о узроцима и поводу за Први светски рат
Правилно разумети разлику између узрока и повода за неки догађај
Разумети да национална историја представља саставни део регионалних и светских кретања
Развити свест и љубав према националној историји.
Развити одговоран ооднос према раду


Детаљан опис

Реализација овог часа није осмишљена на уобичајен начин, тако да нема класичну расподелу на уводни, главни и завршни део, али садржи све њихове елементе.
Прва активност за ученике је ауторска видео лекција коју сам креирала у алату Edpuzzle. Овај алат омогућава одређени вид изокренуте учионице.
Не дозвољава успаваност и захтева пуну концентрацију ученика јер је видео лекција „испресецана“ питањима из понуђеног садржаја. На конкретном примеру овог часа, ученицима лекција остаје отворена и док одговарају на питања. Тиме науче да уче, односно, издвајају најважније делове целокупног садржаја. Куцајући одговоре, ученици имају још једну прилику да утврде, упамте и повежу садржај целокупне наставне јединице. Учитељ има увид у сваку њихову активност.
Друга активност је квиз израђен у алату Kahoot. Веома је занимљив ученицима, активно учествују у њему и развијају такмичарски дух. Време за одговор је ограничено тако да се на тај начин смањује могућност преписивања из уџбеника или коришћење осталих недозвољених средстава. Учитељ има увиду рад ученика. Посебно одушевљење код ученика изазива проглашење победника и додела медаље.
Трећа активност је евалуација овог необичног, вишедневног часа. Реализована је помоћу алата Linoit, где су ученици постављали своја запажања.


Платформе и опрема

Гугл учионица, рачунар. телефон


Дигитални алати

Edpuzzle
Kahoot
Linoit


Литература

Уџбеник природе и друштва за 4. разред ОШ


Оцена ученика

Ученици су изнели своја запажања путем алата Лино


Предности и потешкоће за наставнике

На потешкоће нисам наишла... Користила сам знања и умења научена на семинарима.
На овај начин наставник има много више средстава за реализацију наставног садржаја, доступни су му разнолики веб алати који обогаћују часове. Основна предност овакве наставе за наставника огледа се у задовољству ученика и постизању постављених циљева и исхода.


Предности и потешкоће за ученике

Имам ту срећу да сви учениици имају приступ рачунару и интернету, тако да потешкоћа није било. Предности оваквог начина рада су вишеструке:
- ученици приступају садржају када њима одговара
- могу да паузирају видео лекцију
- могу да врате видео лекцију онолико пута колико им је потребно
- забавно им је, јер воле да користе рачунар