• ЈПД

#418: Разиграни реченични чланови

Опште информације

 • Наставник:
  Весна Марјанов
 • Назив школе:
  Олга Петров Радишић, Вршац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Вршац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  V 2
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ.pptx

YouTube


Циљ и исходи наставе

Циљеви:
Разликовање главних и зависних реченичних чланова; усвајање врста главних и зависних реченичних чланова и њихова примена у реченици; подстицање ученика на сарадњу, развијање и неговање тимског рада; подстицање на креативност и стваралаштво.
Исходи:
Ученици разликују главне и зависне реченичне чланове, успешно користе ИКТ средства, активно учествују у процесу наставе, повезују научено.


Детаљан опис

Овом часу претходили су часови припреме (обраде и обнављања). Ученике мотивишем пружањем слободе у начину интерпретације. Имају могућност да направе стрип о реченичним члановима, пано, презентацију, мапе ума. За овај задатак добијају недељу дана.
Уводни део часа: Час почиње гледањем анимације коју је један ученик направио у tellagami апликацији (видео запис је у прилогу). Захваљујући том раду подсећамо се најважнијих особина реченичних чланова.
Главни део часа: Час настављамо уз игру коју сам креирала на образовној платформи wordwall. У игри постоји 28 балона. Сваки балон носи реченицу са истакнутим ( подвученим) реченичним чланом. Испод балона пролази возић. На сваком вагону стоји назив неког реченичног члана. Ученици треба да знају ком вагону припада који балон, једним кликом пробуше балон и спусте га у одговарајући вагон. У току игре сви могу да виде своје погрешне одговоре, а на крају и освојен број поена. Након што су сви одиграли игрицу, анализирали смо добијене одговоре и најчешће грешке на стриму Гугл учионице. Ученици коментаришу и образлажу своје одговоре, једни друге исправљају и допуњују. Уочили су и на чему треба више да раде ( нпр. прави и неправи објекат).
Завршни део часа: Ученици на стриму Гугл учионице презентују своје радове. То је била права мала изложба. Све нас је забавио стрип једног ученика, а било је ту и одличних презентација, паноа, мапа ума. Сви су делили радост, јер су похвале стизале са свих страна. То их је још више зближило и обрадовало.


Платформе и опрема

Образовна платформа: Гугл учионица
Образовна платформа : Wordwall
Tellagami апликација за креирање анимација
Makebeliefscomix.com за прављење стрипа
Компјутер


Дигитални алати

Дигитални алати са платформе wordwall, телегами апликација
Користећи дигиталне алате са платформе wordwall успела сам да креирам игрицу, активност која је ученике додатно мотивисала за наведене граматичке садржаје. Употреба наведених дигиталних алата утицала је на динамику наставног процеса. Час је био занимљивији и подстакао је активност свих ученика.


Литература

Граматика српског језика за пети разред основне школе Језичко благо, Издавачка кућа Нови Логос
Радна свеска за пети разред основне школе У потрази за језичким и књижевним благом, Издавачка кућа Нови Логос


Самопроцена часа

Самопроцена часа:
Јасно је истакнут циљ часа.
Наставна средства су примерена садржају и узрасту ученика. Сви ученици су учествовали у раду у складу са својим могућностима и интересовањима.
Ученици су могли слободно да изразе своју креативност и машту.


Оцена ученика

Ученици су остављали коментаре на стриму у Гугл учионици и вибер групи наводећи да им се овакав начин рада јако допао, јер је другачији. Могу да уче кроз забаву и игру, а успут и истражују и откривају нове могућности за стицање знања.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Могла сам да разменим идеје са педагогом школе, али и са наставником информатике. Консултације са њима допринеле су успешном решавању неких недоумица које сам имала.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
Разноврсност садржаја на интернету и доступност веб алата олакшавају реализацију наставе; усавршавање дигиталних компетенција; разноврсност понуђених дигиталних садржаја утиче на динамику наставног процеса.
Недостаци:
За припрему часа треба издвојити доста времена да би се направили наставни садржаји; недостаје лични контакт, вербална комуникација.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
Развија се и негује сарадничко учење; развија се интересовање за учење откривањем.
Ученици су мотивисани за рад, сами одређују динамику рада, водећи рачуна о предвиђеном року. На тај начин се утиче на развијање одговорности и самосталности код ученика. Сви ученици активно учествују у настави; подстиче се креативност; развија се дигитална писменост.
Недостаци:
Недостатак неопходне опреме, лоша интернет веза. Мањи број ученика користио је телефоне уместо рачунара.