• ЈПД

#419: Обликовање мањих објеката микроурбанистичке архитектуре - урбани мобилијар

Опште информације

 • Наставник:
  Јована Малиновић
 • Назив школе:
  Уметничка школа, Ниш (Медијана)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Палилула
 • Предмет:
  Обликовање
 • Одељење:
  3е- техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
 • Број ђака:
  18
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

УРБАНИ МОБИЛИЈАР.pptx

Корисни линкови

https://youtu.be/gE80BOto1_c


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: Анализа објеката (елемената) урбаног мобилијара, појам, карактеристике, функција и примена елемената у простору; фактори који утичу на дизајн и одабир материјала приликом пројектовања елемената мобилијара
ИСХОДИ:
Ученик препознаје примере добре и лоше примене урбаног мобилијара у простору
Самостално користи одговарајућу литературу и интернет садржаје
Ученик има основу за почетак израде сопственог дизајна елемената урбаног мобилијара


Детаљан опис

Ток аудио часа:
Уводни део
Појам урбаног мобилијара, врсте објеката и елемената мобилијара, на којим отвореним просторима се поставаља мобилијар
Главни део
Дизајн урбаног мобилијара и које захтеве дизајана треба да испуне елементи
Шта је ергономија
Материјали од којих се израђују елементи мобилијара
Парковске клупе- анализа кроз примере
Антрополошке мере човека које утичу на ергономију
Технички прикази клупа- примери
Украсна жардињера, дизајн, облици, функција, материјали- анализа кроз примере
Корпе за отпатке, дизајн, функција, материјали- анализа кроз примере
Аутобуско стајалиште,
Мултифункционални еколошки елементи- анализа кроз примере
Држачи за бицикле- анализа кроз примере
Урбано осветљење као елемент микроурбанистичке архитектуре
Зелена соларна лед улична расвета
Будућност- еко системи у урбаном мобилијару
Завршни део
Домаћи задатак:
Истраживачки рад:Претражити на интернету и пронаћи карактеристичне примере добре и лоше примене мањих објеката микроурбанистичке архитектуре. Направити презентацију у програму PowerPoint, са детаљном анализом и дискусијом.
Селекцију извршити на основу естетике, ергономије, функционалности и намене, форме дизајна и материјала елемената


Платформе и опрема

Платформе: YouTube, Viber, Google classroom
Опрема: рачунар, паметни телефон


Дигитални алати

Алати:
PowerPoint за израду презентације, паметни телефон за видео снимак, Freecam8 за обраду, снимање аудио- визуелних садржаја


Литература

Не постоји прописана литература / уџбеник за овај предмет од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Литература:
Финци Огњенка: Дизајн система урбаног мобилијара и визуелних комуникација, Грађевинска књига, Београд
Радовић Ранко: Форма града- Основе, теорија и пракса, 3. издање, Грађевинска књига, Београд 2009.
Доц. др. Ксенија Хиел, д.и.а. Лазар Павловић, мастер пољ.- Елементи


Самопроцена часа

Самопроцена часа је обављена након позитивне реакције ученика на аудио час. Ученици су домаћи задатак који је додељен у оквиру часа веома успешно урадили и презентовали као увод у израду идејних скица новог задатка дизајна.


Оцена ученика

Ученичка еваулација кроз анкету није спроведена. Ученици су били задовољни органзацијом часа, имали су позитивне реакције јер је час одржан на другачији, њима занимљивији начин.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Подршка школе је значајна у саветодавном погледу у смислу примене различитих метода и алата, слободе изражавања и охрабрења да испробам овај вид наставе. Колеге су ми помогле у техничком смислу, уз препоруке програма и алата које сам користила.


Предности и потешкоће за наставнике

Није било великих потешкоћа. Овај начин обраде часа сам практиковала и у редовној настави, али без аудио снимања садржаја. Аудио снимање и целокупна припрема је изискивала више времена и ангажовања, ту је била присутна и трема. У том смислу је било мало другачије, али занимљиво.
Предности су јачање дигиталних компетенција наставника.


Предности и потешкоће за ученике

Јачање дигиталних компетенција, учење и јачање истраживачког рада ученика на интернету. Мада се они кроз овај предмет и овакав начин рада баве истраживачким послом током целе школске године.
Предност је доступност презентације и након завршетка часа, могу изнова да погледају и послушају час и користе садржаје у изради задатка који следи.
Пружање могућности ученицима да се осамостале у погледу иновација у даљем раду, примене дигиталних алата и стварања иновативнијих презентација.