• ЈПД

#420: Welcome to our fashion show! 

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Ђорђевић
 • Назив школе:
  Десанка Максимовић, Београд (Звездара)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Звездара
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  2/1 и 2/3
 • Број ђака:
  46
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  индивидуални, групни

Презентација

Welcome to our fashion show.pdf

YouTube


Циљ и исходи наставе

Остварени исходи:
-Ученици именују одевне предмете на основу илустрација или предмета из свакодневног окружења
-Ученици описују шта је неко обукао/обуо користећи једноставне језичке структуре, фразу I’m wearing
-Ученици разумеју ток две једноставне приче на енглеском, са темом одеће и обуће
Циљеви:
-остваривање исхода
-развијање креативности и индивидуалности
-подстицање на сарадњу у оквиру породице и позитивне односе са блиским особама
-развијање дигиталних компетенција ученика


Детаљан опис

У питању је пројектна настава изведена на даљину, чији је крајњи продукт видео Welcome to our fashion show!. Рађено је са 2 одељења другог разреда преко платформа за учење Class dojo и гугл учионице. Ученици су сваки други час имали преко апликације Зум, где су увежбавали нов вокабулар. Најпре је уведена нова лексика као и језичка структура за описивање нечије одевне комбинације, уз разликовање личних заменица и облика помоћног глагола за 1, 3.лице једнине у женском и 3.лице једнине у мушком роду. Ова фаза је изведена преко дигиталних садржаја на сајтовима elt.oup.com и ebdigitalbooks.rs, кроз сликовни речник, песмице и приче. Затим су уведене језичке структуре увежбаване кроз едукативне игрице на сајтовима wordwall.net и learningapps.org (које је предметни наставник осмислио),а потом је извршена евалуација нивоа усвојености кроз онлајн квиз у Kahoot-у. На крају су ученици имали задатак да буду креативни и опишу нечију одевну комбинацију, а од приложених задатака настао је поменути видео снимак. На самом крају замољени су да утиске напишу у интерактивној онлајн књизи утисака на сајту padlet.com. Комуникација се све време одвијала путем наведених образовних платформи, као и путем мејла и вајбера, где смо све недоумице разјашњавали веома успешно. Великом предношћу изведене наставе сматрам подстицање на креативност код ученика, као и то што се ова активност са часа претворила у породичну и тиме смо се још више сви зближили.


Платформе и опрема

едукативне платформе Class dojo и гугл учионица, вајбер платформа, мејл


Дигитални алати

едукативне игрице са сајтова wordwall.net и learningapps.org (увежбавање и самоевалуација)
онлајн квиз у Kahoot-у (самоевалуација и евалуација нивоа усвојености градива)
видео часови преко апликације Зум
размена утисака на сајту padlet.com


Литература

Happy House 2- радни уџбеник и приручник за наставнике
аутори: Стела Меидмент, Лорена Робертс
издавач: Oxford University Press
година издања: 2019.


Самопроцена часа

Самопроцену наставе сам урадила кроз више активности-најважнији показатељ ми је био што је завршни домаћи задатак успешно урадило више од 90% ученика.Такође, пратила сам резултате из онлајн квиза и едукативних игрица и видела да су ученици остварили веома велики број поена у њима. Могу још да додам да је атмосфера на часовима преко Зума била сјајна, а то ми је указало да им је било забавно.


Оцена ученика

Ученичка евалуација је спроведена на сајту padlet.com, као и кроз повратне коментаре на платформама за учење, путем вајбера и мејла.
(https://padlet.com/adjordj/gkkgdhtu3nw2ufie)


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи ученика и ја смо се међусобно подржавали, када видим колико су неки ученици напредовали ја добијем енергију и мотивацију за даље!


Предности и потешкоће за наставнике

На самом почетку требало је охрабрити ученике и родитеље, није им била позната настава на овај начин. Кроз веома отворену комуникацију и детаљна сликовита упутства заједно смо савладали све препреке (како се придружити гугл учионици , како предати рад, на који се начин приступа Kahoot изазову, како наставник види резултате остварене у едукативним игрицама и сл). Уживали смо у часовима путем Зум апликације, смејали се и шалили и макар мало у наше домове донели атмосферу из учионице


Предности и потешкоће за ученике

Описано у делу за наставнике.


Коментар

Желим да кажем да сам уживала у овом виду наставе са мојим другацима и да је невероватно колико су нека деца, која су у учионици јако тиха и повучена, сада дошла до изражаја- а то сматрам посебним успехом!