• ЈПД

#421: Програмирање дронова током наставе на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Александар Мамић
 • Назив школе:
  Петар Кочић, Инђија
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Инђија
 • Предмет:
  Информатичка секција
 • Одељење:
  6-4
 • Број ђака:
  5
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Фронтални и индивидуални

Презентација

Aleksandar Mamic - nastava na daljinu.pdf

YouTube

Корисни линкови

https://www.youtube.com/watch?v=fx4iBCYW25c

 


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: Стицање знања и вештина о блоковском програмирању лета беспилотне летелице (дрона) на даљину.
Очекивани исход: Ученик је у стању да програмира лет беспилотне летелице, коришћењем апликације за блоковско програмирање.


Детаљан опис

Уводни део часа: Наставник проверава да ли се сви ученици чују преко апликације Зум. Објашњава ученицима циљ и садржај данашњег часа. Ученици пажљиво слушају, постављају питање ако им нешто није јасно. Покрећу Drone Bloks апликацију.

Главни део часа: Помоћу опције за дељење екрана наставник демонстрира поступак решавања задатка у апликацији Drone Blocks. Након тога ученицима задаје по два задатка лета дрона, које је потребно програмирати. Помоћу повратних информација од стране ученика прати поступак решавања задатака. Помаже уколико ученици наиђу на потешкоће у решавању, помоћу усмених сугестија и демонстрације на свом дељеном екрану.
Ученици пажљиво гледају демонстрацију наставника, постављају питања, записују. Приступају изради задатака. Постављају питања. Помоћу опције за дељење апликације Drone Blocks шаљу наставнику урађено на мејл.

Завршни део часа: Након што су ученици урадили задатке и послали наставнику на мејл, сваки прегледа и чува у својој апликацији под именом одговарајућег ученика. Уколико ученик нешто није тачно урадио коригује задатак, тако да ученик види на дељеном екрану. Након тога учитава један по један задатак у дрон и демонстрира лет. Лет преноси преко лајв стрима на фејсбук групи информатичке секције. Сумира урађено и прослеђује ученицима гугл упитник да ураде евалуацију часа.
Ученици преко фејсбук групе гледају уживо лет дрона, а самим тим и реализацију својих задатака. Преко Гугл упитника врше евалуацију часа.


Платформе и опрема

Зум, фејсбук, две беспилотне летелице (дронови) марке TELLO, 2 паметна телефона (један за интернет хотспот конекцију, а други за стрим уживо), 2 лаптопа (један за комуницирање са ученицима, а други за повезивање на дрон, пошто се том приликом губи интернет конекција),


Дигитални алати

Зум, фејсбук, електронска пошта, гугл упитник, Drone Blocks апликација.


Литература

Радна верзија приручника са примерима задатака ПРОГРАМИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ БЕСПИЛОТНИМ ЛЕТЕЛИЦАМА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА


Самопроцена часа

Помоћу Гугл упитника питањима са скалом процене од 1 до 5:

1. Оценом од 1 до 5 оцени квалитет и садржај часа.
2. Оценом од 1 до 5 оцени квалитет вођења наставе од стране наставника.
3. Колико је час био користан за тебе?
4. Да ли си научио/увежбао нешто ново?
5. Да ли би поново присуствовао оваквом часу?


Оцена ученика

Сви су дали оцену 5 на сва питања.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегиница Тијана Ђуричић, школски педагог, ми је пружила подршку приликом реализације часа, тако што је снимала лет дрона и стримовала га уживо на фејсбук групи. Такође ми је дала веома битне сугестије за конципирање, како часа, тако и конкурсног рада, те је са пуним правом потписана као рецезент.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: Коришћење савремених технологија у настави, динамичан ток часа, мотивација, мала група ученика.

Потешкоће: Налазак слободног термина у распореду обавеза ученика, велика количина потребне технике и инвентара, која је изнета на полигон (сто, столице, 2 лаптопа, 2 дрона), интернет конекција преко хотспота, јер школски Wi-fi не досеже до полигона, атмосферске прилике (ветар и кишица).


Предности и потешкоће за ученике

Предности: Динамичан и занимљив час, нови приступ настави на даљину.

Потешкоће: Налазак слободног термина у распореду обавеза, потребна техника и повезивање (рачунар са камером, инсталација зума, подешавање налога).


Коментар

Једна од битнијих карактеристика овог рада, јесте та да je предметни час реализован у оквиру секције, која је у многим школама заборављена током реализације наставе на даљину. Разлози за то су и више него оправдани, јер је у овом специфичном периоду било потребно максимално растеретити ученике. Међутим, уколико ученици покажу заинтересованост за нечим више од редовне наставе, то свакако заслужује да наставник укаже пажњу и посвети додатно време и мањој групи ученика. Такође, наставнику даје мотивацију да настави са подстицањем ученика на такву врсту активности и у будућности. Ученици су исказали жељу за наставком оваквих видова наставе на даљину. Овај облик рада на даљину, са мањим групама ученика, је могуће искористити и по повратку у школске клупе, као час који ће бити реализован током викенда или распуста.