• ЈПД

#422: Пројектна настава Декамерон 2020 и њен продукт: аудио е- књига на: https://www.storyjumper.com/bo

Опште информације

 • Наставник:
  др Лидија Неранџић Чанда
 • Назив школе:
  Гимназија Вељко Петровић, Сомбор
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сомбор
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  1-1,2,3,4,5
 • Број ђака:
  99
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви:
• Подизање квалитета наставног процеса у српском језику и књижевности
• Конкретнија примена знања
• Развијање способности да се стечена знања са сигурношћу примењују
• Проширивање знања
• Повезивање књижевног текста са актуелним тренутком
Исходи:
- Ученик ће бити у стању да самостално напише новелу
- Ученик ће бити у стању да направи паралелу на релацији Бокачов Декамерон – Декамерон 2020.
- Ученик ће бити у стању да донесе закључке у вези са обрађеном темом
- Ученик че активно учеств


Детаљан опис

План рада:
Први део обухватио је поделу на групе од по десет ученика и писање новела/прича/есеја; други део обухвата појединачно писање - по задатим групним темама; трећи део обухвата спајање десет делова у заједничку целину, лектуру, коректуру, техничку израду; четврти део доноси закључак који је проистекао из прва три дела.
Временска динамика:30 дана (април/мај 2020.)
Активности ученика:
Пишу новелу на добијену (1/10) тему
- Планирају све фазе и ток рада
- Анализирају материјал
- Анализирају податке
- Креирају продукт
- Представљају резултате рада
- Учествују у самооцењивању и вредновању
- Рад у групи, сарадња са осталим групама
- Планирање и поштовање рокова
Активности наставника:
- Планира и припрема пројектну наставу
- Помаже ученицима да саставе циљеве
- Помаже ученицима у осмишљавању и изради пројекта
- Прати, пружа подршку, усмерава
- Подстиче сарадњу и тимски рад ученика
- Заједно са ученицима анализира и вреднује резултата рада
- Заједно са ученицима планира презентацију рада
Међупредметне компетенције:
. Компетенција за целоживотно учење
2. Комуникација
3. Дигитална компетенција
4. Решавање проблема
5. Сарадња
6. Естетичка компетенција
7. Одговоран однос према здрављу
8. Одговоран однос према околини
9. Естетичка компетенција
10. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
Међупредметна и унутарпредметна корелација:
Рачунарство и информатика, Ликовна култура, Историја
Унутарпредметна: Култура изражавања, Правопис
Уводно обраћање у онлајн учионици.


Платформе и опрема

ClassDojo -5 učionica
Zoom
Googl classroom
laptop, telefon, stoni računar


Дигитални алати

https://www.storyjumper.com/book/read/83325205
https://www.storyjumper.com/library/my
https://youtu.be/P-Bbay0mw1M
https://app.genial.ly/dashboard
https://bookcreator.com/
https://www.mentimeter.com/
https://en.linoit.com/


Литература

Ђовани Бокачо; Декамерон, Дерета, Београд, 2017.
Читанка за први разред гимназија и9 средњих стручних школа, Логос, др Наташа Станковић-Шошо, др Бошко Сувајџић, др Славко Петаковић, Београд 2019.

http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/
https://marketingfancier.com/vodic-za-e-knjige-platforme-i-alati-za-kreiranje-elektronskih-knjiga/


Самопроцена часа

Прачење и вредновање крајњег продукта:
Учешће у групи, сарадња у групи, динамика групе, урађени задаци
1 – слабо; 2 – делимично; 3 – одлично.


Оцена ученика

ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТ ЗА УЧЕНИКЕ:

1. Да ли ти се допада тимски начин рада на пројекту?
ДА – НЕ - НЕ ЗНАМ
2. По твом мишљењу који ТИМ је највише допринео извршењу свих задатака и зашто? Објасни кратко. ________________________________________ _____________________________________________________________.
3. Да ли си задовољан условима рада и координисањем наставника пројекта? ДА – НЕ - ДЕЛИМИЧНО.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Идеју о пројекту сам саопштила педагогу и директору Школе. Пратили су реализацију и имали корисне свете. Поносни смо што се наша аудио е-књига, као продукт пројекта Декамерон 2020. нашла на сајту Гимназије Вељко Петровић (у одељку: е- настава, такође линк ка књизи налази се и н званичним ФБ стр


Предности и потешкоће за наставнике

И наставници и ученици су из реализације наставе на даљину изашли искуствено богатији и дигитално способнији.


Предности и потешкоће за ученике

И наставници и ученици су из реализације наставе на даљину изашли искуствено богатији и дигитално способнији.


Коментар

Уводно обраћање у онлајн учионицама којима се подстицала креативност и интерактивност:
Ово је Пројекат „Декамерон 2020“ којим ћете/ћемо се бавити до 23. О5. (најканије). Након што урадимо уводни час Бокачовог „Декамерона“, ви прочитате из читанки избор који вам је тамо дат, започињемо овај пројекат којим ћете се бавити безмало месец дана. ЗАТО вас молим да будете максимално кооперативни, да се максимално потрудите око свог дела писања, да то буде нешто на шта вас ова тема асоцира, да о томе размислите, да се сетите у којим околностима је настао Бокачов „Декамерон“, а ево, данас седам векова касније, у врло сличној стуацији смо и сами. Отуда се и родила идеја за овај Пројекат „Декамерон 2020“. Након што пристигну радови свих група (10x10) ја ћу их још једном прегледати (наравно, и свакога, сходно ангажовању и оценити) и онда идемо у издавање онлајн књиге. Све то до 23. 05. За постављање текстова по редоследу ДЕСЕТ ДАНА имаћемо укупно 100 прича/новела/есеја. И по томе ћемо се на више начина уклопити не само у наставни план, него и у актуелност тренутка, јер и Бокачов Декамерон је настао, према окворној причи, тако што су се дест девојака и момака бежећи од куге у Фиренци склонило на једно имање у близини и да би прекратили време. 10 дана је свако од њих десеторо причао по причу, не би ли прекратили време (а можда, и одагнали страх, сетите се Анрића и његове столхолмске беседе „О причи и приповедању“, Шехерезаде, Андрићеве „Аске и вука“). Ми се сада налазимо у готово идентичној ситуацији, иако нас дели 7 векова. Инспиративно, је ли? Па хајде, да одговоримо времену, тренутку који нам је дат. Сигурна сам да имамо/имате шта да кажемо/кажете. Осим тога, не знам да ико осим вас ово сада ради, не само у Србији. И у том смислу, потрудите се највише што можете, јер са овим идемо у ширу јавност крајем маја.