• ЈПД

#423: ПРЕДУЗЕТНИЦИ СА ИДЕЈОМ - Презентација пројекта пословног плана - правила пословне комункације

Опште информације

 • Наставник:
  Смиљка Опанчина-Вукчевић
 • Назив школе:
  Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац, Свилајнац
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Свилајнац
 • Предмет:
  Предузетништво
 • Одељење:
  4-6-прехрамбени техничар
 • Број ђака:
  13
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Оспособљавање ученика за вештину презентације бизнис плана преко интернет платформи, израда целовитог бизнис плана за сопствену бизнис идеју и оспособљавање ученика за вештине презентације бизнис плана.
Циљ часа је да ученици науче да презентују своју припремљену пословну идеју , развију своје комуникацијионе вештине , маркетиншке вештине , тимски рад и припреме се за ситуацију коју могу да имају у будућем раду.


Детаљан опис

Наставник излаже уводни део да би упознао ученике са правилима пословне комуникације.
Оно што ће се у будућности посебно ценити није само ниво технолошког напретка него повратак људским и пословним вредностима, ниво и успешност комуникацијских вештина и прилагођавање брзини промена коју нам доноси будућност.
Пословна кулутра је предуслов за успешно пословање.
Циљ овог часа да ученици изложе своју пословну идеју кроз симулацију услова који могу да буду у реалном пословном свету.
Пред наставником као замишљеном „инвеститору“ преставницима фондова и сл) одбраниће своју пословну идеју и покушати да добију „средства“ потребна за проширење производње производа који већ производе.
„Добар дан ја сам Смиљка Опанчина Вукчевић инвеститор, позивам вас да се преставите.“ Ученик треба да се представи именом и презименом и на којем радном месту ради у предузећу. Радимо симулацију стварног пословног састанка на који су се пријавили на платформи.После презентације наставник поставља питања која је спремио и питања других ученика постављена.Питања могу бити: Начин организације предузећа?: Одакле вам идеја за производ?; Како сте испитали конкуренцију? ;Одакле ће набављати сировине?; ; Да ли планирају улагања у пољопривреду? ;Где ће се информисати о ценама машина и сировина?;Како су одабрали амбалажу за производ ? Наставник износи мишљење о предостима и недостацима презентације.
Желим вам успех у будућем раду и да будете успешни и истрајни у остваривању ваших пословних идеја.

Платформе и опрема

Microsoft Teams ; таблет и компјутер


Дигитални алати

Google dokumenta, upitnici i prezentacije ,Google Drive ,


Литература

ПРЕДУЗЕТНИШТВО за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа, Жељка Ковачев,Клет 2015
ПРЕДУЗЕТНИШТВО за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа, Звонко Сајферт, Дејан Ђорђевић и Драган Ћоћкало ЗУОВ 2015


Самопроцена часа

Корисно је што смо успешно комуницрали и поштовали правила комуникације, Ученици су одговорно и озбиљно прихватили игру симулације пословног састанка, Унапредићу правила комуникације и отклонити недостатке које сам уочила за време извођења часа.


Оцена ученика

Да ли вам се допао час ? 8 се потпуно слаже и 5 слаже се
Да ли вас је час подстакао да самостално размишљате ? 10 слаже се и 3 потупно се слаже
Да ли ће вам користити практично овај час? 11 слаже се и 2 у путуно се слаже
Како би сте оценили у целокупни час? 3 одлично и 10 врлодобар


Опис подршке

Подршка ученика који су вредно радили да би презентовали своју пословну идеју .


Предности и потешкоће за наставнике

Мотивација лежи и у томе што игролика настава обезбеђује свестран развој личности ученика. Основна карактеристика игре огледа се у томе што забаву претвара у обуку и стваралаштво. У савременој школи игра се користи ради активизације и интезификације наставног процеса. Оваквим радом пружена за наставника је право задовољство када су сви ученици активни учесници имају могућност развоја критичког мишљења, слободног изношења својих идеја. Потешкоћа да ученици имају интернет .


Предности и потешкоће за ученике

Развијају самопоуздање за покретање сопствене идеје које се темеље на успешним основама.Презентују сопствену идеју.Демонстрирају комуникацијске вештине у интерној и екстерној комуникацији.Приликом комуникације ученици су поштовали правила пословне комуникације и саговорника и јасно у разговору одбранили своју пословну идеју.Показали самосталност и одговорност у припреми и излагању ученичког пројекта.Потешкоће је када ко говори за време презентације и добра интернет веза.


Коментар

Наставницима који предају предузетништво надам се да ће вам помоћи у будућем раду. Пословну идеју ваших ученика подржите и ако она на прву изгледа шашаво.