• ЈПД

#424: Интердисциплинарни пројекат: примена функционалних стилова и понављање садражаја из више области

Опште информације

 • Наставник:
  Mиљана Степаноски
 • Назив школе:
  Змај Јова Јовановић, Београд (Вождовац)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Вождовац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  8/1, 8/2, 8/3, 8/4
 • Број ђака:
  92
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

ЗАЈЕДНИЧКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА (1).pdf

YouTube

Корисни линкови

https://zmajjova.edu.rs/2020/05/20/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-2/
https://youtu.be/6bWuA_PVfZ4
https://youtu.be/O7N10abcIdo


Циљ и исходи наставе

- оспособљавање за практичну примену функционалних стилова
- проучавање и разумевање појава и процеса из историје света после II светског рата
- разумевање појма дијаспоре на примеру распрострањености Срба у појединим земљама
- обнављање садржаја везаних за наставну јединицу Ваљак
- оспособљавање ученика за одговоран однос према околини преко појмова отпада, порекла и агрегатног стања отпада.
- проширивање знања о атлетској дисциплини скок удаљ кроз анализу скока Иване Шпановић
- примена знањ


Детаљан опис

Мотивација за реализацију интердисциплинарног пројекта проистекла је из анализе пробног матурског теста, која је показала да ученици не уочавају у довољној мери разлике међу функционалним стиловима.
У договору са наставницима Историје, Биологије, Географије, Математике и Физичког васпитања осмишљене су интердисциплинарне активности. Потом су за ученике направљени задаци, додељени им у оквиру гугл-учионице, уз задат рок за израду. Урађене задатке ученици су постављали у учионице за Српски језик и за предмете на које се задаци односе. Креирали су текстове везане за садржаје предметā, користећи стилове неуобичајене за неке од тих садржаја. Посебну инвентивност ученици су показали за писање административним стилом о ваљку или књижевноуметничким стилом о скоку удаљ. Ученици су имали двоструку мотивацију: да побољшају разумевање стилова и да стварају текстове и презентације који се могу користити убудуће. Активно учешће ученика произашло је из захтева да радове стварају поштујући постављене критеријуме и уносећи лични креативни приступ. Кроз рад, ученици су поновили садржаје различитих наставних предмета и стекли драгоцено функционално знање из језичке културе. Развијали су компетенцију за целоживотно учење, рад с подацима и информацијама, дигиталну компетенцију, решавање проблема, одговоран однос према околини.
Сви ученици су добили повратну информацију о квалитету својих радова. Резултати рада представљени су презентацијама које су доступне свим ученицима.


Платформе и опрема

Настава на даљину реализован је преко гугл-учионице; додатна комуникација са ученицима одвијала се преко вибера и мејла. Подразумевало се коришћење рачунара и мобилних телефона.


Дигитални алати

Коришћени алати су: гугл календар,бесплатне књиге, текстутални чет, фејсбук, стрип креатор, јутјуб. Ученици су имали слободу да истражују и да користећи веб-алате на занимљивији начин обликују своје радове.


Литература

Уџбеници за 8. разред основне школе, одабрани текстови са интернета и материјал који су припремили предметни наставници.


Самопроцена часа

Предметни наставници су анализирали активности ученика током пројекта. На основу завршних радова закључено је да су циљеви из свих предмета остварени; ученици су применили и повезали знања из различитих предмета.


Оцена ученика

Урађена је анкета коју су ученици попунили у гугл-учионици. Оценама од 1 до 5 ученици је требало да оцене занимљивост и корисност пројекта, јасност захтева у оквиру задатака и потешкоће током рада. Анализом анкете је закључено да је пројекат био веома занимљив (5 и 4), да га ученици сматрају веома корисним (5 и 4), да су задаци били јасни (5 и 4) и да је било веома мало потешкоћа у раду (1 и 2).


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Иницијативу су подржале све колеге. Добијене су корисне сугестије које су допринеле ефикасности пројекта. Значајна подршка дата је приликом процене и класификације ученичких радова. Захваљујући техничкој подршци, пројекат и његови делови доступни су свим ученицима, родитељима и наставницима.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност наставе на даљину је већи избор информација и алата у настави, као и могућност појачане индивидуалне комуникације са ученицима. Потешкоће се састоје у отежаној комуникацији са ученицима који немају сталан приступ рачунару и интернету.


Предности и потешкоће за ученике

Предност се састоји у могућности да средства информационо-комуникационе технологије, коју радо користе, употребе у образовне сврхе. Потешкоће се састоје у отежаној комуникацији када немају сталан приступ рачунару и интернету, као и у повременој немогућности да поставе урађене задатке у гугл-учионицу.


Коментар

Поносни смо на идеју која је проистекла из потребе да се ученицима разјасне све недоумице и што нисмо дозволили да ванредне околности наруше квалитет рада и ентузијазам наставника.