• ЈПД

#425: Звучни час који нас учи да слушамо, уочавамо наглашене речи, откривамо значење реченице

Опште информације

 • Наставник:
  Тамара Остојић Грегус
 • Назив школе:
  Вељко Влаховић, Нови Сад
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  3-1
 • Број ђака:
  17
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Наглашавање речи.pptx

Корисни линкови

https://www.youtube.com/watch?v=Rf2w_B6RVjE
https://soundcloud.com/user-892355903-8356800
https://www.youtube.com/watch?v=Gc-ydZcBGUs&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=0ejNLKnwTjs


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: укључити једно чуло, како би што боље уочили, препознали и применили наглашавање речи у изговору.
Задаци:Развијати смисао за прецизно изражавање.
Кроз говорне вежбе развијати флуентност у изражавању.
Подстицање маште и креативности у настави језичке културе.
ИСХОДИ:
Слушајући реченице уочава наглашене речи.
Изговара правилно и наглашава речи у реченици.
Ученик природно говори или чита текст поштујући правила и


Детаљан опис

Час је осмишљен тако да се у њему првенствено користи звук како би се пажња усмерила на уочавање, слушање говорне интонације.
Састоји се од три дела-снимка. Звук учитељициног гласа са снимка даје информације и упутства користећи говорну интонацију. Сем учитељициног гласа на снимку се чују различити звуци који су у служби бољег уочавања интонације.
Уводни део: Полазећи од звукова, тонова које чујемо, гласа, језика којим говоримо, сазнајемо да говор има МОЋ. Откривамо његову тајну истичући циљ часа.
Главни део: На конкретном примеру чујемо како да нагласимо смисао реченице. Ђаци добијају занимљив звучни задатак, вежбају слух, уочавање и изговор палиндрома и брзалица.
Завршни део: Истичемо важност говорне интонације, који су то говорници најбољи.
Добијају домаће задатке које треба да пошаљу као звучни запис.(ученици бирају који задатак раде)
А) изговори своје име и презиме као палиндром
Б)изговори реченицу три пута, тако да сваки пут нагласиш другу реч и тиме промениш основни смисао реченице.
В) Погледај цртани филм Бик Фердинанд, пажљиво слушај наратора. Препричај цртани, затим буди наратор и поштуј говорну интерпункцију.
(Већина ученика је урадила сва три задатка)


Платформе и опрема

Google Classroom; SoundCloud; Youtube; Online audio converter, рачунар; мобилни андроид телефон, слушалице; уџбеници и додатна литература.


Дигитални алати

PowerPoint, Снимач говора, Mobilne aplikacije za obradu zvuka,


Литература

Српски језик 3, уџбеник за трећи разред основне школе, Ана Пејовић; Бигз, Београд, 2015.
Жубор речи, поуке о језику уџбеник за трећи разред основне школе; М. Б. Цветковић, С. Цветковић, Т. Живановић, М. Плавшић, др Б. Првуловић Едука, Београд 2019.
Проговори да видим ко си, Слободан Роксандић, додатно наставно средство за боље усмено изражавање, Изражајност, Београд 2020.


Самопроцена часа

На основу продуката ученика, проценила сам да су циљеви часа остварени. Након реализоване наставе увидела сам да су им задаци били разумљиви и занимљиви. Највећи број ученика је применио научена знања.


Оцена ученика

Ученици су слали своје звучне записе, износили су своја запажања и мишљења, везана за овај час. Највећи утисак је то што су чули учитељицин глас, па је реакција била додатно емотивнија.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Подршку сам добила од свих: школе, директорке, колега, родитеља ученика, породице. Најстручнију подршку сам добила од Удружења Изражајност. Са Слободаном Роксандићем, аутором уџбеника Проговори да видим ко си, обавила сам консултације путем Скајпа и добила прегршт савета и подршке.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност: Није било временске ограничености у припреми и реализацији часа. Задаци се више конкретизују. Коришћење разноврсних алата, платформи и апликација (креативност).
Мане: Неспретно сналажење са звучним и видео форматима(снимање, слање)-информатичка писменост.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:Ученици сами распоређују своје време у извршавању обавеза. Брже извршавају задатке.
Мане: Одсуство физичке присутности и природне блискости и заједништва у одељењу. Одсуство тимског рада и дијалога.


Коментар

Говорна култура је област која је ВАЖНА али недовољно заступљена у настави. Говорну интонацију треба неговати проналазећи начине да ђаке заинтересујемо за лепу реч, говорништво.
Укљујући само једно чуло, покушала сам да већ лошу пажњу ђака, усмерим искључиво на звук и постану активни слушаоци. Тако сам у великој мери успела да држим пажњу слушалаца и својим примером будем модел у изражавању.
Негујући културу свог говора, поправљам културу говора својих ђака.