• ЈПД

#426: Пројекат - Дан планете Земље

Опште информације

 • Наставник:
  Лидија Ганић
 • Назив школе:
  Вожд Карађорђе, Ниш (Медијана)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Природа и друштво, Музичка култура
 • Одељење:
  3-3
 • Број ђака:
  28
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Рад у паровима

Циљ и исходи наставе

Циљ: Упознавање себе, свог природног окружења, препознавање својих потреба и осећања, развијање способности за одговорно живљење на планети.
Исходи: Ученици ће бити у стању да препознају и изразе своја осећања једноставним језичким средствима, искажу свој став о тренутној ситуацији, да размене информације које се односе на дату ситуацију, одреде задату локацију на својој територији путем мапе, да разумеју одговоран однос према себи и другима, да сарађују са другима у оквиру дате активности.,


Детаљан опис

1.корак- . Претходно су ученици о пројекту сазнали на видео часу који је реализован преко Zoom платформе, тако да је упутство у Google учионици само подсећање на начин рада на том часу.
2. корак- Прочитавши упутство, ученици је прво требало да се путем телефонског позива чују и оформе парове за почетак рада.
3. и 4. корак- Ови делови рада нису захтевали рад у пару, али су били пут ка пројекту. Наиме, требало је прочитају текст о планети и одслушају песму коју треба да науче за наредни час музичке културе. На крају, на Padlet апликацији, да запишу своје име.
Други део Padlet апликације, захтевао је да на плану наше општине Медијана, лоцирају и обележе своју улицу.
5. корак- Водио је до Google презентације на којој се на слајду налази упутство за рад у пару, рок завршетка пројекта.
6. корак- По завршетку пројекта, на видео часу, извршили смо евалуацију пројекта.

Све време сам пратила трајање пројекта, давала потребне инструкције...путем chat опције у оквиру Google презентације.


Платформе и опрема

Наставу на даљину изводим прекоGoogle платформе, тј. Google учионице. У раду користим и Zoom платформу за видео часове, као и бројне апликације и алате: WordWall, Lino, Padlet, Kahoot...Од средстава, лаптоп, повремено и телефон за консултације, позиве са родитељима и ученицима.


Дигитални алати

Padlet, Lino, Google Drive...идеални су за размену идеја учитељ-ученици, ученик-ученик


Литература

Нисам користила литературу.


Самопроцена часа

Мислим да је пројекат успео и ученици су урадили оно што се од њих очекивало и у року који је постављен. Сигурна сам да сам урадила све што сам сматрала да је потребно за пројекат какав сам замислила. Драго ми је што су имали прилику да једни другима изразе своје мисли и осећања у овој, свима нама, новој ситуацији .


Оцена ученика

Ученици су у току видео часа, изнели своја мишљења и оценили пројекат као забаван, да им је било занимљиво у раду са својим паром. Већина је изразила своју тугу јер се не налазе у школи, са својим другарима. Ученици воле пројекте и сами, понекада, предлажу теме и дају иницијативу.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

С обзиром да се ради о млађем узрасту, у почетку наставе на даљину им је била у већој мери потребна помоћ и подршка родитеља и мене. Како је настава
напредовала,напредовали су и они и могу рећи да су њихова информатичка знања сада много већа. Дакле, моја велика подршка су родитељи ученика.


Предности и потешкоће за наставнике

Моја предност је моја солидна информатичка писменост, потреба да стално истражујем нове алате и апликације како би настава била занимљивија и разноврснија. Ништа, што би било значајно за рад, ми није представљало проблем.


Предности и потешкоће за ученике

Њихов узраст је захтевао у почетку веће ангажовање родитеља и мене. Два ученика су те недеље била у селу где им није био доступан Интернет.