• ЈПД

#427: Осам векова стоји а ми не знамо да постоји - ХРИСОВУЉА

Опште информације

 • Наставник:
  Ивана Кривокапић
 • Назив школе:
  Машинска техничка школа 14. октобар, Краљево
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Краљево
 • Предмет:
  Примењена географија
 • Одељење:
  2-7
 • Број ђака:
  26
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

хрисовуље.pptx


Циљ и исходи наставе

Основни циљ је обрада наставне јединице као и праћење демографске слике Србије. Демографска слика Србије је веома битна јер се преко ње прати и насељеност неке територије као и кретање становништва.


Детаљан опис

На основу предвиђене наставне јединице планом и програмом, са колегама сам разменила искуства и схватила да ће припрема за овај час бити прави изазов. Материјал који сам проналазила, на интернету и у Градској библиотеци, био је преопширан и требало га је прилагодити узрасту ученика. Проблем је био непознаница садржаја ове теме па самим тим није било много људи који су ми могли помоћи у реализацији часа. Фотографије сам преузимала са интернета али сам и отишла до манастира где сам их и сама направила. На моју срећу једна од монахиња имала је времена да ми исприча и неке појединости за које овде нажалост, није било места.


Платформе и опрема

Са ученицима комуницирам преко Viber групе а материјал им шалјем на Viber групу , Google учионицу и путем e-mail.


Дигитални алати

Презентација је рађена у POWER POINT-у.


Литература

Различите интернет странице, манастирски часописи


Самопроцена часа

Спроведена је кроз кратак упитник. Ученици су сматрали да је требало поставити још фотографија како би стекли реалнију слику.


Оцена ученика

Обзиром да после сваког часа имамо време за дискусију, по питању ове наставне јединице били су врло активни. Највише су се занимали за изворе информација које су коришћене у презентацији као и о наставним јединицама које следе. Нестрпљиви су били да сазнају наставак демографске слике Србије.


Било је подршке од

Колега


Предности и потешкоће за наставнике

Иако смо до сада за одређене наставне јединице правили мини презентације, тачније биле су допуна класичног предавања на часу, сада смо били приморани да комплетан садржај прикажемо на овај начин. Предност је што овако припремљен наставни материјал можемо користити увек при обради ове јединице а потешкоће су то што изискују много времена.


Предности и потешкоће за ученике

У сваком тренутку им је доступан материјал за преглед, па и више пута. Могу без стида да поставе питања наставнику,а такође могу наставу да прате како кући тако и у гостима или шетњи.