• ЈПД

#436: Српска реалистичка приповетка - Пројектна настава у дигиталном окружењу

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Чолић
 • Назив школе:
  Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић, Крагујевац
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Крагујевац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  2/3, 4
 • Број ђака:
  60
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

српски реализам.pdf


Циљ и исходи наставе

Главни циљ наставе је продубљивање знања о српским реалистима и њиховим делима. Остали циљеви су: унапређење дигиталних компетенција ученика, подстицање сарадничких односа и вршњачког учења, развијање критичког мишљења, повезивања света дела са савременим тренутком.
Након наставе ученици познају биографију и поетику аутора, уочавају кључне речи, особине и структурне елементе приповетке, критички сагледавају књижевно дело, као и свој рад и рад својих другова, користе различите дигиталне алате.


Детаљан опис

Идеја пројектне наставе Српска реалистичка приповетка била је да ученици израде збирку дигиталних радова о делима пет српских реалиста - Глишића, Лазаревића, Домановића, Сремца и Матавуља. У првој фази наставник је ученике упознао са циљевима, задацима, као и са критеријумима и алатима за њихову израду. Након тога ученици су се поделили у 5 група по 6 ученика и изабрали једног писца чије дело ће детаљније изучавати. Унутар група сваки члан је одабрао по један од задатака - Фејкбук страница писца, СМС преписка ликова, квиз о делу, кључне речи дела, постер за приповетку и стрип. Ученици су у групи сарађивали, коментарисали дело, размењивали информације о писцу како би њихов рад о изабраном аутору био што потпунији. Такође, сарађивали су са члановима осталих група који су користили исте алате за друге писце реализма. Наставник им је давао додатну подршку и сугестије током рада. Радови су постављани на Падлет, који је организован тако да је сваком писцу посвећена једна колона у коју се смештају радови одговарајуће групе. Настава је изведена у два одељења другог разреда. Тако да су добијене две збирке радова. На крају су ученици двају одељења међусобно коментарисали радове, остављали поруке и лајковали најбоље.


Платформе и опрема

Комуникација са ученицима одвијала се на платформи Гугл учионица. Ту су постављана упутства, линкови, додатна питања ученика. Радови су објављени на платформи Падлет.


Дигитални алати

Коришћени су следећи алати:
www.padlet.com
www.classtoools.net (Fakebook, SMS Generator)
www.canva.com
www.worditout.com (и/или апликација Word Art Generator)
www.stripcreator.com
www.storyboardthat.com
Google Forms


Литература

http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/


Самопроцена часа

Процена наставе извршена је на основу коментара ученика током рада, њихових продуката, као и анкете коју су попуњавали. Настава је била врло успешна, а задати циљеви су испуњени у великој мери. Најтежи задатак био је израда стрипа у три слике, јер је ученицима било тешко да сажму дело и одаберу кључне моменте.


Оцена ученика

Ученици су на крају наставе попуњавали Гугл упитник о настави и својим утисцима. Сви ученици су одговорили да им се допао овакав начин рада. Кажу да су више времена посветили изучавању самог дела него алатима, што и јесте смисао коришћења дигиталних технологија у проучавању књижевности. Оцењивали су и колико им је помогла подршка наставника, а колико чланова групе.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

О конкурсу ме је обавестила Бојана Савић Богдановић, педагог. Подршку и мотивацију да истрајем до последњег корака - слања пријаве пружила ми је Гордана Милановић, психолог.


Предности и потешкоће за наставнике

Овакав рад за наставника је инспиративан. Осмишљавање задатака, критеријума и склапање свих радова у целину видим као простор за наставникову игру и креативност. Наставник унапређује своје дигиталне компетенције упознајући и примењујући алате у новим ситуацијама и на нов начин. Настава захтева велику припрему и стални дијалог са ученицима, којима углавном треба подршка за коришћење алата. Тешкоћа - не могу се сви алати користити на рачунарима и на телефонима, па је потребно наћи алтернативе.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
Ученици су врло ангажовани. Уче о књижевности 19. века на начин који је близак њиховом времену. Показују креативност и дигиталне вештине које нису видљиве у класичној настави. Уче се да процењују и коментаришу и свој рад и рад других. Унапређују сарадничке односе, тимски дух, као и комуникацијске вештине.
Слабости:
Потребна им је помоћ за коришћење алата. Немају сви ученици исте техничке услове - неки користе рачунаре, неки телефоне за рад.