• ЈПД

#447: Организација кућне наставе за ученика осмог разреда који прати наставу по ИОП-у 2

Опште информације

 • Наставник:
  Јелица Лечић
 • Назив школе:
  Мито Игумановић, Косјерић (варош)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Косјерић
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Математика, Биологија, Историја, Географија, Физика, Хемија
 • Одељење:
  VIII/3, кућна настава
 • Број ђака:
  1
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Систематизација градива од петог до осмог разреда у циљу припреме за Завршни испит. Ученик самостално решава прилагођене тестове.


Детаљан опис

Тим за додатну подршку ученику је на самом почетку направио наставну стратегију кроз постављање адекватних циљева учења. Ученик је позитивно реаговао на нови, савремен и динамичан начин учења, при чему се повећала његова самосталност. Свакодневна комуникација, заједничко планирање активности, добијање повратне информације у смислу подршке и усмеравања, допринели су већој мотивисаности ученика. Радећи у тиму наставници су правили корелацију наставних садржаја што је утицало на развој функционалног знања ученика.


Платформе и опрема

За извођење наставе на даљину у раду са учеником, користили смо Google Classroom, Gmail, Viber. Од уређаја користили смо рачунар и мобилни телефон.


Дигитални алати

У онлајн учионици ученик је имао постављене материјале за учење, као и различите корисне материјале за прегледање. Материјале за учење, ученик је добијао и путем мејла. Путем Вибера размењивали смо обавештења и битне информације. Провере са учеником радили смо путем Google упитника. Линкове за приступ упитницима добијао је путем мејла.


Литература

Николић, Г., Гачић Брадић, Д., Тркуља, М., Приручник за учитеље за рад са ученицима са сметњама у развоју: од 1. до 4. разреда основне школе, Klett, Нови Логос, Београд 2016.
Николић, Г., Гачић Брадић, Д., Тркуља, М., Приручник за наставнике за рад са ученицима са сметњама у развоју од 5. до 8. разреда основне школе, Klett, Нови Логос, Београд 2019.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Кроз повратне информације од стране ученика и родитеља, добијали смо информације о начину рада који му се највише допада, да ли му је прилагођен и како даље да сарађујемо.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност за наставнике састојала се у томе да су кроз свакодневну комуникацију са учеником успели да адекватно организују припремну наставу и вреднују ученикова постигнућа.


Предности и потешкоће за ученике

Ученик је пажљиво пратио наставу, одговорно се понашао у односу на постављене задатке.