• ЈПД

#448: Решавање основних тригонометријских неједначина путем телевизије

Опште информације

 • Наставник:
  Маја Обрадовић
 • Назив школе:
  Гимназија Девети мај, Ниш (Медијана)
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  други разред
 • Број ђака:
  настава изведена путем телевизије
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Ученици ће бити у стању да препознају разлику између решавања тригонометријских једначина и неједначина; да реше основне тригонометријске неједначине


Детаљан опис

Уводни део: разлика у решењима тригонометријских једначина и неједначина и у начину решавања. Разрада: неки типови основних тригонометријских неједначина и примери који илиструју тип неједначине. Закључак:домаћи задатак. Ово је једна комплексна наставна јединица која је урађена сликовитим приказима решења и графицима.


Платформе и опрема

lap-top, код куће


Дигитални алати

Powerpoint презентација. Снимано је у програму Camtasia2019.


Литература

Matematika, Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević, Suzana Aleksić, Klett 2015.
matematika, Vladimir Mićić, Živorad Ivanović, Srđan Ognjanović, ZUNS 1994.


Самопроцена часа

Анкетом ученика другог разреда Гимназије ,,9.мај у Нишу


Оцена ученика

Ученици су навели да је час био занимљив, сликовито приказан, да је изражавање прецизно и јасно, да су разумели и схватили наставну јединицу


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Сарадња колега у смислу да су прегледали презентацију, указали на то како да се нешто боље и јасније представи, избор слика које илуструју задатке и теорију


Предности и потешкоће за наставнике

Сама израда презентације је тешка нарочито због неопходних графика и слика које илуструју решења тригонометријских неједначина.


Предности и потешкоће за ученике

На сликовит, јасан и занимљив начин је приказано решавање основних тригонометријских неједначина