• ЈПД

#449: Виртуелни музеј - климатске промене и биодиверзитет милионима година уназад и данас

Опште информације

 • Наставник:
  Сузана Милошевић Добричић
 • Назив школе:
  Трећи крагујевачки батаљон, Крагујевац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Крагујевац
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
  6/3 и 6/1
 • Број ђака:
  15
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је подстицање истраживачке активности ученика, извођење самосталних закључака и примена иновативних информационих алата из области еволуције, климатских промена од постанка планете Земље до данас, утицаја климатских промена на биодиверзитет некада и сада.


Детаљан опис

Ученици су преко Вибера, маила и гугл учионице, од стране наставника, добили основна упутства за истраживање у одређеним областима еволуције и климатским променама. Поделили су се у групе и свака група је урадила део истраживања. Затим су приступили изради и креирању слика при чему су групе бирале самостално свој информатички алат за обраду слика. Формирали су три виртуелна музеја:
Први музеј носи назив „Еволуциони времеплов – Земља је рођена“ у коме се налазе слике стварања Сунца, Земље, Месеца, појава воде на планети и први облици живота у праокеану. На овој адреси се може видети музеј: https://www.artsteps.com/view/5ebd3ed35c5b804287ab6f5a
Други виртуелни музеј носи назив „Еволуциони времеплов – милијарде година драме“ у коме су слике које показују климатске промене које су се дешавале од постанка живота на Земљи па све до данас. Промене су драматичне и са великим утицајем на биодиверзитет Земље. Кликом на адресу: https://www.artsteps.com/view/5ec583419391e90b3b32848c
Трећи музеј носи назив „Еволуциони времеплов – Climatehelp“ који нам показује утицај човека на климатске промене: узроке глобалног загревања, климатске промене данас, последице климатских промена и на који начин је човек у могућности да делиично смањи глобално загревање и да на тај начин очува биодиверзитет. Очувани биодиверзитет је гаранција наставка живота што смо видели кроз дугу историју и еволуцију Земље. Наше идеје су видљиве на адреси: https://www.artsteps.com/view/5ec68d29a5bfa90286763225


Платформе и опрема

Вибер, Гугл учионица, маил
телефон, рачунар


Дигитални алати

Обрада слика: Photoshop, Ibis paint x, Krita
Виртуелни музеј: интерактивни алат, Artsteps
Линкови са виртуелним музејима:
https://www.artsteps.com/view/5ebd3ed35c5b804287ab6f5a
https://www.artsteps.com/view/5ec583419391e90b3b32848c
https://www.artsteps.com/view/5ec68d29a5bfa90286763225


Литература

Историја Земље у 5 минута - наука кроз приче Youtube
https://www.slideshare.net/enchi88/geoloka-doba
http://www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/sveska1/c10.pdf
https://biolozi.bio.bg.ac.rs/attachments/article/2281/nastanak i razvoj živog sveta (2 files merged).p
Уџбеник Биологија за 6.разред основне школе; Клет
Еволуција или стварање, Reinhard Junker, Siegfried Scherer


Самопроцена часа

Анкета за ученике који су били укључени у пројекат


Оцена ученика

Резултати анкете су показали да су деца уживала правећи први сопствени музеј који ће бити доступан широј јавности и свима који су заинтересовани за ову тему.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегиница математике, Марија Стојковић Рафајловић, ми је помогла око избора информатичких алата и креирања виртуелних музеја


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: примена потпуно новог приступа реализацији пројекта
Потешкоће: отежана комуникација са децом јер нисмо били у прилици да одржимо састанке


Предности и потешкоће за ученике

Предност: потпуно нов начин рада - самостално истраживање без предавања наставника; самостално изражавање креативности, сопствени избор алата; иновативни, и за њих, потпуно нов начин приказивања резултата истраживања; повезивање знања из више области: биологије, еволуције, математике, физике, географије, екологије, информатике
Потешкоће: није било непосредног контакта и помоћи наставника


Коментар

Био је ово један велики изазов за мене и моје ђаке, као и за моју колегиницу математике Марију Стојковић Рафајловић. Напорно смо радили али смо успешно одрадили задатак.