• ЈПД

#450: Конструктивно решавање конфликата

Опште информације

 • Наставник:
  Маја Чмелик
 • Назив школе:
  Никола Тесла, Нови Сад
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Час одељенског старешине
 • Одељење:
  VI 5
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Радионица

Презентација

POZORIŠTE SENKI.pdf

YouTube


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: Упознати децу са пет различитих стилова конструктивног решавања конфликата
Исход часа: Примењивост свих пет модела у свакодневној комуникацији, нарочито у међу-вршњачким односима


Детаљан опис

Час који вам представљамо је резултат сарадње разредног старешине Маје Чмелик и родитеља једног детета 6-5 разреда, Смиљане Лалић. Сарадња постоји од септембра 2019. године, у виду заједничког радионичарског рада са децом на часовима одељенског старешине. Представа у виду театра сенки је илустрација једног часа, која је снимљена у карантину током пандемије Covid-19.
Текст је осмислила Смиљана Лалић, док је са својом породицом реализовала саму представу.
Текст представе је написан у стиху, тако да је веома привлачан деци. Сукоб у ком се налазе животиње представљен је као илустрација свакодневних сукоба међу децом и одраслима. Свака од 5 животиња илуструје посебан стил понашања у сукобу. На крају, животиње долазе до решења који ће одговарати свима (win-win).
Представа је приказана деци током карантина.


Платформе и опрема

Youtube, светло, камера и микрофон (техничка средства)
Папири (материјална средства)


Дигитални алати

Film editor, за монтирање слике и тона.


Литература

Теорија о пет стилова понашања у сукобу.


Самопроцена часа

Позитивни коментари великог броја деце и одраслих који су погледали представу. Око 400 прегледа снимка


Оцена ученика

Коментарима су изнели своје мишљење да им је представа забавна, корисна и примењива у животу.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Час који вам представљамо је резултат сарадње разредног старешине Маје Чмелик и родитеља једног детета 6-5 разреда, Смиљане Лалић. Сарадња постоји од септембра 2019. године, у виду заједничког радионичарског рада са децом на часовима одељенског старешине.


Предности и потешкоће за наставнике

Креативан приступ обраде одређене теме. Укључивање родитеља у директну реализацију часа.


Предности и потешкоће за ученике

Онлајн активности захтевају омогућен приступ дигиталним садржајима.