• ЈПД

#451: Уживо, уживо, уживо!

Опште информације

 • Наставник:
  Синиша Миленковић
 • Назив школе:
  Вук Караџић, Сурдулица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сурдулица
 • Предмет:
  Математика, Српски језик и књижевност, Физичко васпитање
 • Одељење:
  II/1
 • Број ђака:
  16
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Презентација.pdf

YouTube


Циљ и исходи наставе

Циљ: Научити разломке, извући поуку из текста Бајка о рибару и рибици, стимулисати ђаке за рад у кућним условима.
Исходи: одлично су разумели и савладали разломке 1/2 и 1/4, разумели су поенту приче, са задовољством су приступили прескакању вијаче.


Детаљан опис

Математика: у уводном делу разговарали смо о дељењу целог на једнаке делове и о подударности; у разради објашњавам појам половине и четвртине на примерима, ђаци раде у својим књигама, боје половину и четвртину и стављају на увид; у завршном делу часа проверавам степен усвојености градива и математички поступак како се долази до 1/2 и 1/4 (дељењем бројем 2 и бројем 4).
Српски језик: разговор о бајкама, читање Бајка о рибару и рибици, разговор о ликовима који се помињу у бајци, њихове карактерне особине и закључак кога можемо да изведемо из бајке.
Физичко васпитање: вежбе за загревање тела, вежбе обликовања тела и вежбање прескакања вијаче; у завршном делу вежбе за смиривање тела.


Платформе и опрема

Интернет сервис за комуникацију Messanger, мобилни телефони, таблет и десктоп рачунари.


Дигитални алати

-


Литература

Ученички уџбеници издавачке куће Фреска.


Самопроцена часа

Часови одлично функционишу, дају чак и боље резултате од очекиваног, јер поред ђака и родитељи прате наставу и онда изостаје заборавио/ла сам, нисам урадио/ла и сл. Ђаци су врло сконцентрисани на наставу и дају свој максимум у раду. Лишени су родитељске помоћи, јер све што се ради, ради се пред отвореним камерама и ослањају се само на себе и своје могућности. Процена важи и за ове часове.


Оцена ученика

Врло позитивно процењују наставу, задовољни су, стимулисани и имају вољу за рад.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су се укључили да максимално брзо реше проблем са мобилним уређајима, стављали своје на располагање, а у међувремену, они који су у могућности обезбеђивали су деци личне телефоне. Настава је сваког дана почињала у време полицијског часа и тако смо обезбедили да сви ђаци учествују у раду.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности за наставнике су што не мора да иде у школу, може да буде у пиџами, а опет може да уради свој посао. Може да користи и друга средства у току наставе, преузете материјале са интернета, видео-записе, филмове, музику итд. Потешкоће могу бити техничке природе - лош интернет, лоше руковање средствима, одступање од свакодневне праксе (нема табле), уводити иновације замене итд.


Предности и потешкоће за ученике

Предност за ученике огледа се у томе што користе средства комуникације и то на правилан начин, без глупирања и злоупотребе, паралелно уче информатику, јер пре овога нису знали шта је Viber, а шта Messanger, а сад питају кад ћемо да оформимо Skype групу. Потешкоће су веће биле за родитеље него за ученике, јер је требало инсталирати Viber и Messanger, научити децу да искључују и укључују микрофоне (због микрофоније). Других потешкоћа није било.


Коментар

Моја жеља није била да покажем један час и једну наставну јединицу. Показао сам три предмета и три различите наставне јединице. Циљ је био показати како настава може да се организује, а да интеракција буде у пуном замаху, а уједно оно што је највећи проблем наставе на даљину, то је искључити родитеље из ученичких радова. Доминантан начин вредновања ученичких радова је усмено одговарање, а не писмене вежбе које често раде сви укућани, а понекад и комшилук. Ученици су одлично прихватили овакав метод рада тако да моје одељење је наставило са радом који је био најсличнији школи, што нам је и био циљ.