• ЈПД

#452: Изађи из виртуелне учионице и уживај у природи

Опште информације

 • Наставник:
  Радмила Шоргић
 • Назив школе:
  ОШ Бошко Палковљевић Пинки
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Земун
 • Предмет:
  Свет око нас
 • Одељење:
  II-4
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  У паровима

Циљ и исходи наставе

Утврђивање знања о природи и елементима који је чине, о процесима који се одвијају у живим бићима, о разноврсности биљног и животињског света и о променама у природи и људским делатностима у зависности од годишњих доба. Развијање сарадничких односа током рада на часу, слушање и поштовање мишљења осталих. Ученик на крају часа уме да: идентификује заједничке особине живих бића, повеже резултате рада са уложеним трудом и повеже промене у природи и активности људи са годишњ. добима.


Детаљан опис

Уводни део: Ученици су подељени по паровима. С обзиром на то да постоји могућност да буду у физичкој близини, одлучила сам се за овај облик рада. На почетку, путем скајпа, разговарала сам са ученицима о игри бежања из просторије (Escape room). Објаснила сам им да је у питању интерактивна игра која је састављена од задатака у којима се крију кодови које је потребно записати у одређено поље како би се отворила врата и како би успешно изашли из просторије. Ученици имају 40 минута да реше све задатке и изађу из просторије.

Главни део: Ученицима шаљем слику на којој се налазе игре у којима се крију кодови. Тим редоследом је потребно уписати бројеве. Скрећем им пажњу да воде рачуна о томе да сви бројеви буду написани тим редоследом, јер је то шифра за отварање врата. Уколико погреше само један број, врата се неће отворити. На самом почетку игре ће се наћи у ходнику школе. С обзиром на то да је 8 сати ујутру, звонило је и морају брзо да уђу у учионицу. Када се нађу у учионици, врата се аутоматски затварају и не могу изаћи напоље без кода. Када уђу у учионицу, видеће мноштво иконица различитих боја. Иза иконица тетриса крију се игре, иза иконице књиге крије се књига, иза иконице фотографије крије се пано... У свакој игри имају објашњење шта се од њих тражи. Пролазе кроз учионицу и отварају све иконице. Игре не морају играти по редоследу који им је дат. Важно је само да правилно упишу кодове.

Завршни део: Успешно су изашли из учионице. Разговор са ученицима о игри.


Платформе и опрема

Skype
Компјутер
Google.rs


Дигитални алати

SeekBeak - почетак игре
LearningApp - креирање игара
Thinglink - кретање по учионици и додавање игара, слика и видеа
Scratch - креирање игара путем кодова
Јigsawplanet - пузле
BookWidgets - креирање игара (осмосмерка и проналажење разлика)
Storyjumper - креирање књиге и фотографија
InShot - уређивање видеа
DU Recorder - снимање екрана и креирање видеа
Paint - креирање и уређивање фотографија


Литература

Љиља Стокановић, Гордана Лукић и Гордана Субаков Симић: Свет око нас 2 - Уџбеник за други разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2019.
Љиља Стокановић, Гордана Лукић и Гордана Субаков Симић: Свет око нас 2 - Радна свеска за други разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2019.
http://arhiva.mobilnost.hr/prilozi/04_487_Digitalne_igre_u_skoli_Prirucnik_za_ucitelje.pdf


Самопроцена часа

Ову игру су одиграли и ученици и колеге. Ученицима је било врло занимљиво и тражили су још оваквих игара. Одлично су се снашли. Колеге су биле одушевљене и сматрају да је кроз ову игру дато управо оно што је неопходно да ученици усвоје, али кроз један врло креативан начин.


Оцена ученика

Сви ученици су позитивно оценили ову игру.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Подршку сам добила од свих запослених у школи. Поред подршке колега, ту је и подршка породице која је неизоставна.


Предности и потешкоће за наставнике

Време одржавања наставе на даљину. Морамо да се договоримо неколико дана раније око термина који свима одговара, јер доста ученика користи телефоне/компјутере од својих родитеља или старије браће/сестара.


Предности и потешкоће за ученике

Једина потешкоћа је технологија, јер доста ученика користи телефоне/компјутере од својих родитеља или старије браће/сестара. Ученици нису имали потешкоћа са употребом игара. Помоћ су добили од родитеља за приступ налогу (сви ученици имају исти).