• ЈПД

#453: Нека крене од мене

Опште информације

 • Наставник:
  Кристина Ђорђевић
 • Назив школе:
  8. септембар, Пирот
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Пирот
 • Предмет:
  Грађанско васпитање
 • Одељење:
  VI
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви и исходи:
Ученици ће
- развијати позитиван однос према свету који га окружује
- анализирати како вештине решавања свакодневних проблема јачају оптимизам
- анализирати позитивне особине код себе и како се оне развијају
- разумети да сви имамо одређене способности и да су све оне вредне
- развијати самопоуздање у односима са другим људима


Детаљан опис

Оваквим видом наставе презентован је садржај на занимљив начин. Омогућено је повезивање знања из различитих предмета (Српски језик, ликовна култура, физика...)
Захвалност има важну улогу у развијању и одржавају добрих међуљудских односа. Цицерон је рекао: Захвалност није само највећа од свих врлина, него и мајка свим осталим врлинама. То је осећање које се јавља као реакција на добар чин, поступак, намеру других људи према нама, а који могу бити и материјалне и нематеријалне природе. Оно што нас подстиче да и сами узвратимо, показујући да то ценимо, препознајемо, поштујемо. С тога захвалност није само леп гест. Час је помогао ученицима да схвате да када чинимо неке ситне ствари за друге ми уствари њима много помажемо и чинимо њихов живот бољи.


Платформе и опрема

https://app.bookcreator.com/
https://classroom.google.com
https://www.youtube.com/
вибер


Дигитални алати

https://www.freepik.com - преузимање слика
https://www.youtube.com - коришћење видео снимка
https://app.bookcreator.com/ - креирана књига за час


Литература

https://www.unicef.org/montenegro/media/1276/file/Moje%20vrijednosti%20i%20vrline%20%E2%80%93%20razvoj%20socijalnih%20i%20emocionalnih%20vje%C5%A1tina%20u%C4%8Denika%20i%20u%C4%8Denica.pdf
Пројекат Грађанин - приручник за наставнике и ученике


Самопроцена часа

Већина ученика је била веома мотивисана и креативна на крају часа. Повратна информација ме одушевила колико су зрело размишљали, зато што су деца много дубље схватила моју поруку, задатак су урадили на веома оригиналан и интересантан начин.


Оцена ученика

Послали су повратну информацију у виду смајлића.


Предности и потешкоће за наставнике

Коришћење онлине алата за осмишљавање материјала за рад. Развој дигиталних компетенција наставника.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
Развија мишљење ученика, позитивне особине, креативност и стицање знања на занимљив начин, уче да посматрају ствари из другог угла.
Потешкоће:
Немогућност интеракције између ученика
Пружање подршке и сарадње између ученика