• ЈПД

#454: Ученици и родитељи су сарађивали на наставној јединици Брига о природи и ближњима.

Опште информације

 • Наставник:
  Зорица Марковић
 • Назив школе:
  Јулијана Ћатић, Страгари
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Аранђеловац
 • Предмет:
  Верска настава
 • Одељење:
  Први и трећи разред основне школе
 • Број ђака:
  30
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Zorica Marković - prezenacija.pptx


Циљ и исходи наставе

Циљ: Разумети и усвојити улогу човека као домаћина.
Због чега је човек створен и каква је његова улога у свету данас.

Исходи: Ученици својим активностима показују бригу о природи.
Чувати и бринути - то је наш задатак


Детаљан опис

• Свет је створен из љубави и дарован човеку на старање.
• Човек је створен на крају и био је савршен као што је и свет био савршен. Његова улога је била да брине и да се стара о свету.
• Стварање света је било постепено јер за Господа је један дан као хиљаду година
• Брига о Божијем свету је била лепа и једноставна. Људи су били спокојни.
• После пада свет је постао суровији и тежи човеку који је претрпео последице пада. Брига о свету је постала основна улога човека.
• Човек се о природи стара на различите начине. Обично брине о ономе што је његова околина животињама, повртњаку и околини.
• Човек је такође и онај који својом небригом и немарним понашањем може угрозити и загадити околину.
• Од раног периода треба бринути о природи. Чувати је од загађења и обрађивати.


Платформе и опрема

Viber група, рачунар и мобилни телефони.


Дигитални алати

Power Point, Word, IrfanView


Литература

Прича Као грашак, прича из часописа Светосавско Звонце.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су подстакли своју децу да учествују у свакодневним пословима и то искуство поделили са наставницом.


Предности и потешкоће за наставнике

Није било потешкоћа,


Предности и потешкоће за ученике

Није било потешкоћа, јер су деца била вољна за сарадњу.