• ЈПД

#456: Интегративна настава: Васкрс у доба короне

Опште информације

 • Наставник:
  Снежана Поповић
 • Назив школе:
  Вук Караџић, Шабац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Шабац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Математика, Пирода и друштво, Народна традиција, Музичка култура, Ликовна култура, Физичко васпитање
 • Одељење:
  треће два
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ наставе: осмишљавање и повезивање наставних садржаја у специфичним условима (забрана кретања) коришћење слободног времена у породици на квалитетан и креативан начин.


Детаљан опис

Обзиром на забрану кретања настава је прилагођена кућним условима и прослави празника у кругу породице.Носилац активности је Народна традиција: празници и обичаји. Активности почињу упознавањем празника редоследом којим следе и обичаја везаних за њихкао и народних веровања о праћењу временских прилика. Ученици ће се такође упознати са старим занатима: корпар и воскар који су уско везани за васкршње празнике. Уводна активност из математике за тему Неједначине која следи после празника је игра : Колико је јаја у корпи? У корпи је више од... а мање од ... јаја. Може се играти у кругу породице.Српски језик почиње читањем песме Саше Божовића Васкршње јутро која се налази у електронском издању часописа Витеза који је прослеђен ученицима.Обзиром да смо на претходном часу говорили о извештавању задатак за ученике је да напишу новински извештај како су провели Васкрс у кругу породице. Такође, достављен им је и кратак драмски текстВаскршња чаролија који могу извести са својом породицом.Физичко васпитање прилагођено је специфичним условима и зато је понуђена игра Такмичење у котрљању јаја. Музичка култура заступљена је у виду слушања и певања по слуху традиционалних песама. Природа и друштво:оглед са додавања соли у воду за јаја а ликовна култура коришћењем различитих техника за шарање јаја.


Платформе и опрема

Google учионица
лап топ


Дигитални алати

ThingLink је алат који омогућава истовремено постављање више наставних садржаја: текст, аудио и видео запис... Подстиче радозналост и креативност.


Литература

Народна тардиција за 3.разред основне школе М.Вићентијевић, В. Анђелић, В.Ерић


Самопроцена часа

Самопроцена часова је урађена помоћу обрасца за посматрање и вредновање школског часа.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су помагали ученицима у коришћењу платформе,фотографисању и слању радова.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
- уштеда у времену
- мањи новчани трошкови
Недостаци:
- слаб интернет
- недостатак опреме


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
- могућност бирања садржаја
- учење у временском интервалу који одговара ученику
Недостаци:
- социјална неинтегрисаност
- недовољна опремљеност
- недовољна обученост закоришћење ИКТ