• ЈПД

#457: Час вежби у PowerPoint-у са видео презентацијом

Опште информације

 • Наставник:
  Гордана Филиповић
 • Назив школе:
  ТТПШ Деспот Ђурађ Смедерево
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Смедерево
 • Предмет:
  Текстилни материјали 2
 • Одељење:
  II-1
 • Број ђака:
  10
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ: стицање знања и вештине у испитивању постојаности обојења на трење.
Исход: учeник ће, пратећи презентацију вежбе, бити у стању да самостално испитa постојаност обојења на трење.


Детаљан опис

Ток наставе: у уводном делу ученицима су представљени назив вежбе, циљ и исход часа, прибор потребан за извођење вежебе.
У PowerPoint презентацији је детаљно објашњен поступак извoђења вежбе, који је практично приказан и у видеу, који је саставни део презентације. Циљ вежбе је да се овлада вештином испитивања постојаности обојења тканине на трење.
Вежба се лако ради, занимљива је и практична. Будући да је вежбу могуће извести у кућним условима, ученицима је препоручено да и сами пробају, и тиме остваре исход часа.

Имајући у виду да млађе генерације већи део свог времена проводе на интернету, те да су им блиски разни начини интернет комуникације, сматрам да је видео презентација нешто што може лако привући и оджати њихову пажњу. Осим што им је препоручено да и сами изведу вежбу код куће, позвани су да своје извођење вежебе сниме, чиме је подстакнута активна партиципација и креативност ученика.

Вежбу постављену у Google учионици, која се састоји од PowerPoint презентације и видеа, ученици могу прочитати и погледати неограничен број пута.


Платформе и опрема

За извођење наставе на даљину користила сам:
онлајн платформу Google учионица, а од средстава и опреме компјутер, мобилни телефон и видео едиторe.


Дигитални алати

Од дигиталних алата коришћени су:
PowerPoint, Adobe premiere elements 2018, clideo.com


Литература

Уџбеник - Текстилни материјали 2
Бранислава Ђорић
Мирјана Радека

SRPS EN ISO 105-X16:2012


Предности и потешкоће за наставнике

Предности наставе на даљину су да не морамо губити време на путовање до школе, да сами креирамо радну атмосферу, да имамо физичку дистанцу.
Потешкоће су биле у обезбеђивању средстава и опреме, снимање, едитовање видеа.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици не морају да губе време потребно за долазак у школу. Телефон, који иначе користе, сада употребљавају у корисне сврхе. Садржајима који су постављени у учионицама могу приступити у свако враме.
Потешкоће су им стварале лоше радне навике, недостатак друштва, живе речи наставника.