• ЈПД

#458: Музика је избор - време ванредног стања и стреса много је лакше поднети уз музику

Опште информације

 • Наставник:
  Новка Мосуровић Андрић
 • Назив школе:
  ОШНада Пурић
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ваљево
 • Предмет:
  Музичка култура
 • Одељење:
  IV/3
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ је направити веселу атмосферу, обележити важан датум, подстицати одговорност према себи и другима и утицати на ведар дух и позитивне емоције у условима ванредног стања.


Детаљан опис

На Микрософтовом порталу је заказан састанак на каналу Музичка култура-музика за душу и одмор. По укључењу у датотеци их је сачекала позивница за дружење и простор да се унесе порука слављенику. На општем каналу послати су стикери рођендански по личном избору. Слављеник прати исписивање порука а затим се пева заједнички Рођенданска песма. Краћи разговор са слављеником о припреми за свирање друговима и времену које је провео у вежбању. Свирање у породичном студију -Захвалност, похвале и аплаузи! Музички дар другу одсвиран на гитари и ритмичко звецкање са звечком.
Завршна активност овог састанка је Музички квиз Све ово је имало за циљ да направи веселу атмосферу и утиче на ведар дух и позитивне емоције у условима ванредног стања.


Платформе и опрема

Микрософт тимс платформа, лични инструменти, Квиз у ППП, Позивница у ворду са музичком стилизацијом


Дигитални алати

Ворд документ понуђене музичке стилизације
Презентација квиза - понуђени пример који сам уредила према потребама састанка у тимсу
Олакшало припремање и естетски било креативно и дало могућност проширивања и додавања- заједничког рада у документу


Литература

Упутства за рад на порталу, Музичка култура, Литература за почетнике у свирању


Самопроцена часа

Самопроцену сам урадила прегледом снимка часа и увидом у послате поруке ученика након завршетка састанка.


Оцена ученика

Процењивали су слањем емотикона а по неко је написао и свој утисак Волела бих да сам слављеник била ја.... Одушевили сте ме...


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Подршка је помоћ родитеља у припреми за свирање, припреми техничких услова за снимање и квалитет звука у току снимања


Предности и потешкоће за наставнике

Реализација и рад у реалном времену а ипак удаљени.


Предности и потешкоће за ученике

Радост и сигурност свог окружења је добара мотивација за самостални наступ.
Компјутер, телефон и портали су мију прозори у свет дигиталног образовања.


Коментар

Занимљиво, квалитетно, новина у досадашњем образовању. Ово је корак који треба направити у кризним ситуацијама. Искорачити из свакодневног стресног окружења, бавити се овладавањем новим дигиталним компетенцијама. Ја сам се захвалила ученицима на заједничком учењу, родитељима на техничкој подршци, школи на прихватању понуде Микрософтовог портала и Микрософту на уступљеном бесплатном приступу порталу.