• ЈПД

#459: Едукативне игрице и Интерактивне слике из три предмета

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Раденковић
 • Назив школе:
  Бранислав Нушић, Београд (Вождовац)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Вождовац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Математика, Природа и друштво
 • Одељење:
  Трећи
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални рад

Презентација

Магија је у рукама наставника.pptx

Корисни линкови

Линк интерактивне слике: https://view.genial.ly/5ecc1cf25677cf0dc174bb9d/inter
Моји радови су објављени у ФБ групи НАСТАВНИЧКА МРЕЖА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ, као примери добре праксе: https://www.facebook.com/groups/2276404816000821/post_tags/?post_tag_id=2276686349306001
Сајт школе:https://www.nusicbg.org/

 


Циљ и исходи наставе

Циљ : Утврђивање знања путем едукативних игрица из Српског језика,Математике и Природе и друштва. Проширивање знања путем интерактивних слика ради стицања знања из опште културе.
Исходи : Ученици су усвојили садржаје наставних јединица. Приказали су стечено знање знање играњем едукативних игрица.Обогатили су своје знање из опште културе.


Детаљан опис

Креирала сам и припремала едукативне игрице и интерактивне слике које прате градиво трећег разреда. Линкове едукативних игрица и интерактивних слика прослеђивала сам ученицима путем Вибер групе за ученике. Главна мотивација ученика везана за квизове, била је да остваре што боље резултате и упишу се у табелу са резултатима. Такође им је била мотивација везана за интерактивну слику прелиставање и учење путем слике.


Платформе и опрема

Онлајн платформе за прављење материјала: https://quizizz.com/, https://wordwall.net/, https://view.genial.ly/, https://www.youtube.com/
Платформа за комуникацију са ученицима: Viber групе
Средства и опрема: лаптоп/таблет/телефон са камером, интернет, звучници,слушалице


Дигитални алати

-YouTube за одабир аудио материјала
-Google Images и Wikipedia за одабир одговарајућих слика и садржаја


Литература

-За припремање наставних садржаја користила сам дигиталне уџбенике из Српског језика, Математике и Природе и друштва за трећи разред издавачке куће БИГЗ.


Оцена ученика

Самопроцена ученика након одиграног сваког квиза. Сликали су резултате из табеле и прослеђивали су ми у појединачним порукама путем Вибера. Показивајући своје одушевљење и прихваћеност материјала.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колеге су делиле материјале својим ученицима. И делили су едукативне материјале међусобно путем друштвених мрежа. Пружали су ми несебичну подршку . И давали савете везано за одабир платформи. Велику подршку сам имала од стручног већа трећег разреда.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: Једноставе онлајн платформе за коришћење. Бесплатни дигитални алати и онлајн платформе које могу настваници да користе.
Недостаци : Недовољна информатичка писменост наставника. Слаба интернет конекција.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: Учење кроз игру која има за циљ утврђивање наставних садржаја. Самопроцена ученика након одиграног квиза, који се огледа у прегледању резултата. Једноставне за коришћење онлајн платформе што омогућава лак приступ ученика.
Недостаци : Директна комуникација са учитељицом. Слаба интернет конекција.