• ЈПД

#460: Полиноми за лек, лек су за математику

Опште информације

 • Наставник:
  Наталија Будински
 • Назив школе:
  Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика, Руски Крстур
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Кула
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  I1 и I2
 • Број ђака:
  31
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  комбиновање фронталног и индивидуалног

Презентација

MagijaNatalijaBudinski.pdf

Корисни линкови

Дипломирани фармацеут објашњава зашто су полиноми важни: https://www.youtube.com/watch?v=74oAsusPx58&t=45s
Блог STEM 2020 Discovery кампање:
http://blogs.eun.org/sdw-blog/2020/04/17/teaching-in-the-time-of-pandemic-times-polynomials-in-pharmacy/
Задаци: https://www.youtube.com/watch?v=hBC5tUOq3IE


Циљ и исходи наставе

Циљ часа је да ученици усвоје растављање полинома на чиниоце, кроз класичне задатке, али и кроз примену у реалним ситуацијама. У оквиру објашњења примене ангажован је професионалац који кроз аутентичне ситуације ученицима приказује примену полинома у области фармације.
Исходи: ученици знају да растављају полиноме на чиниоце уз помоћ формула, да знају да презентују резултате свога рада, да користе технологију и да знају да уређују кратак видео, као и да решавају реалне проблеме.


Детаљан опис

Растављање полинома на чиниоце је веома важна лекција, јер се многи математички садржаји у даљем образовању ослањају на познавање полинома. Како су полиноми били прва лекција у новом окружењу учења на даљину, мој први корак је била презентација са задацима. Међутим, приликом комуникације са ученицима у Гугл учионици схватила сам да морам да променим начин рада и да им на другачији начин приближим ову тему. Други корак је био снимање видеа са поступком израде задатака који је у великој мери помогао ученицима. Након савладавања градива, ученици су и сами снимали како решавају задатке да би показали своје знање. Како смо током трајања наставе на даљину разговарали преко Скајпа или Зума, дошли смо на идеју да направимо видео који би обухватио ученичка решења, да би олакшали учење растављање полинома свим који су заинтересовани за ту тему. Ставове ученика сам пратила кроз упитнике. Како је једно од најчешћих питања ученика: Шта ће нам то? решила сам да им кроз реалан пример илуструјем примену полинома. У томе ми је помогла дипломирани фармацеут Александра В. са којом смо у разговору преко Скајпа пронашли примере прилагођене ученицима из области фармације, као што је, на пример дозирање лекова. Након што су одгледали видео у коме фармацеуткиња објашњава зашто је битна математика и где се користе полиноми у фармацији, ученици су добили индивидуализоване задатке за домаћи задатак. Задатак је био повезан са применом математике у фармацији и дозирању лекова.


Платформе и опрема

Активности су се одвијале у Google учионици, материјали су били на Youtube-y, за шта је био потребан рачунар и паметни телефон.


Дигитални алати

Kомуникација се одвијала преко Skype-a, Zoom, WhatsUp-a, коришћена је Geogebra за цртање графика, Word, PowerPoint, апликације за снимање кратких видеа (на пример InShot).


Литература

Небојша Икодиновић, Математика 1-уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије, Клет, 2019.
Marvin Bittinger, Intermediate Algebra, Indiana University-Purdue University Indianapolis, 2015.


Самопроцена часа

Самопроцена часа је урађена кроз комуникацију са ученицима на часовима преко Скајпа, где су ученици изразили задовољство да се у предавање укључио неко ко није наставник и како из угла своје професије објашњава како се математика користи. Самопроцена je остварена и на основу процене усвојености знања код ученика кроз индивидуализоване задатке.


Оцена ученика

Ученици су у Google учионици имали упитник у коме су изразили своје ставове и запажања о одређеним начинима учења на даљину.


Опис подршке

Приликом извођења наставе на даљину сам осим школе, колега и ученика, имала и поршку дипломираног фармацеута Александре Виславски, која живи у Немачкој. Александра ми је помогла да ученицима математику, односно полиноме прикажем ученицима кроз аутентичне примере из реалног живота.


Предности и потешкоће за наставнике

Примена математике је веома важна, иако није довољно заступљена у редовној настави. Овај пример је у повезао професионалца, ученике и наставника, што теже изводљиво у редовној настави. Могућност комбиновања различитих алата и начина комуникације је допринела да лекције не буду једноличне, већ динамична. Задаци могу да се прилагоде и индивидуализују према потребама ученика. Једина потешкоћа у овом случају је да потребно много времена за припрему материјала.


Предности и потешкоће за ученике

Комбиновањем различитих алата, видеа, комуникације преко Скајпа, омогућава да сваки ученик пронађе начин учења који му одговара. Такође, задатке могу да испуњавају темпом који им одговара. Кроз примере из реалног живота ученицима се илуструје да је математика битна у сваком сегменту, чак и у заштити здравља. Укључивање професионалца у наставу ученицима демонстрира како је знање које стичу корисно. Такође, ученицима се помаже и у професионалној орјентацији.