• ЈПД

#461: Недељни изазови – спој забаве и учења

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Манић Ефтимов
 • Назив школе:
  Мирослав Антић, Ниш (Пантелеј)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Пантелеј
 • Предмет:
  ваннаставне активности
 • Одељење:
  IV-4
 • Број ђака:
  25
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ:Оснаживање ученика за развијање међупредметних компетенција.
Имплементација стеченог знања и вештина у свакодневном животу.
Развити партнерску сарадњу са родитељима.Исходи: Уме да креативно изрази своје замисли, доживљаје, утиске на задату тему. Користи доступну ИКТ технологију и др.изворе знања. Слободно износи мишљење и јавним наступом га приказује, процењује,даје предлоге и прихвата да други могу имати другачије мишљење. Схвата значај ношења маски и рукавица, правилне и здраве исхране.Детаљан опис

На онлајн сусрету са ученицима, договорили смо се да кренемо са недељним изазовима. Тада смо изабрали тему за први изазов. Пошто нам је школа много недостајала, створили смо лик и назвали га по називу наше школе - Мика, који нас је водио кроз све недељне изазове и непрекидно радио на афирмацији наше школе. Сваки изазов је требало реализовати у року од недељу дана. Тиме сам желела да их научим поштовању договорених рокова и да правилно планирају слободно времене.Ученици су имали теме из различитих области, нпр. најбоља туристичка дестинација у Србији, најбољи колач, корона, најбољи виц... Радове су слали на мејл сајта или вибера.По истеку рока за слање, прегледавала сам радове и припремала их за гласање.Имена ученика нису била истакнута, због објективности гласања.Гласање се вршило преко Google form у одређеном временском периоду.Оба родитеља и ученик (учесник) могли су да доделе најбољем раду по 1 глас.По истеку времена за гласање, гласове сам сумирала и проглашавала победника на вибер групи и сајту учионице.Победник недељног изазова задавао је следећи недељни изазов.Сваки недељни изазов сам представила у облику видео презентације.


Платформе и опрема

Користила сам сопствени сајт на коме је свакодневно ажуриран садржај наставе за текући дан.( https://moja-ucionica.firebaseapp.com/ ).За проверу знања користила сам Google forme. Повратну информацију ученицима слала сам мејлом. Комуникација са ученицима је била преко апликација Zoom и Viber.


Дигитални алати

Од дигиталних алата, користила сам wordwall.net и Genially
Желим да истакнем да сам уз техничку помоћ родитеља једног од ученика, развила и сопствене дигиталне алате:
* Бескрајна прича – уз помоћ које сам покренула дечју машту тако што су сви ученици писали исту причу и давали наставак причи онако како су они замислили.
* Tea Time – за богаћење речника енглеског језика.


Литература

Природa и друштвo-уџбеник за 4.разред, Клет, 2018.,Београд
Енциклопедије, Википедија, разни сајтови, приручници...


Самопроцена часа

Самопроцену свог рада вршила сам свакодневно у непосредној комуникацији са ученицима. Да смо били на правом путу, показао је велики број прегледа наших видео записа на Youtube-u. Неки од њих, објављени су и на ФБ групи: Наставничка мрежа током пандемије.


Оцена ученика

Ученичку евалуацију спровела сам преко Google forme. Резултате евалуације можете погледати на следећем линку:
https://drive.google.com/file/d/1Cb-J9920H-HuWtcN6rkzyy3ES6U_Ap8q/view


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Подршку коју сам добила односи се на технички део реализације мојих идеја.
Сви родитељи су дали писане сагласности.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су многобројне: унапређена сарадња са родитељима, ученицима и наставницима школе, боље сагледавање ученичких вештина и могућности, велика мотивисаност за рад ,могућност реализације наставе на другачији начин, унапређење ИКТ компетенција наставника.
Потешкоћа у раду није било.


Предности и потешкоће за ученике

Деца су кроз ове активности развијала информатичке, логичке, језичке, моторичке вештине и своју креативност, повезивала садржаје које уче са актуелним проблемима и примењивала их у пракси. Тиме су јачала самопоуздање и постајала сигурнија при доношењу одлука.
Проблем је некада био у слабој интернет вези.


Коментар

Наши изазови су наставу на даљину учинили забавном, другачијом и незаборавном.