• ЈПД

#462: Пројекат Живот по Осамнаестици− приче и причања из доба короне у е-књизи ученика на 11 језика

Опште информације

 • Наставник:
  Мирјана Стакић Савковић
 • Назив школе:
  Филолошка гимназија, Београд (Савски Венац)
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Врачар
 • Предмет:
  Књижевност
 • Одељење:
  IV/1, IV/4, IV/7
 • Број ђака:
  70
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  индивидуални и групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ пројекта: Осмислити и применити дидактичку стратегију која ће одржати континуитет наставног рада, поштовати план и програм, али која ће се паралелно умрежити и у новонасталу ситуацију. Том циљу је прилагођен и методички приступ − причајући о књижевним ликовима у задатом оквиру и контексту, ученици ће функционално примењивати своја књижевна знања, а паралелно ће изражавати и сопствена емоционална стања.
Исходи: е-књига прича и превода (вишејезично издање), звучна књига, музика, слике...


Детаљан опис

25. маја 2020. на сајту Филолошке гимназије објављена је е-књига Живот по Осамнаестици: Приче и причања из доба короне . Књига је најважнији стваралачки исход овога пројекта. Садржи 156 страница, а међу њима: двадесет прича на српском језику, двадесет превода на енглески језик, по четири превода на француски и на немачки језик, по један превод на руски, шпански, италијански, кинески, јапански, норвешки, корејски и латински језик. Све приче су написали и превели ученици који су два месеца учествовали у пројекту.
Сажети резиме активности и методичког приступа:
• почетна инструкција (написати причу чији су јунаци књижевни ликови који су се
нашли у Србији с пролећа 2020. године).
• анализа урађеног задатка (три часа читања, коментарисања и анализе сваке приче);
• одабир прича (ученици из сваког одељења бирају шест-седам најлепших прича према јасно утврђеним критеријумима);
• приређивање и објављивање е-збирке на српском језику (сајт Филолошке гимназије);
• објављивање вести о збирци (сајт школе, Инстаграм школе, Јутјуб канал школе);
• превођење прича (на све језике језике који се у школи изучавају);
• илустровање прича и музички аранжмани по мотивима из прича;
• објављивање е-књиге у коју су уврштени преводи и илустрације;
• објављивање вести о преводима збирке (сајт школе, Инстаграм школе, Јутјуб канал
школе, медији);
• читање прича и снимање аудио-записа на српском и страним језицима.


Платформе и опрема

Скајп
Вајбер
Одељенски мејлови


Дигитални алати

Интернет
Microsoft office


Литература

Сви текстови који су у наставном програму рада из књижевности за четврти разред средње школе.


Самопроцена часа

Активности и спремност ученика да продубљују своја ангажовања у пројекту потврдили су ми да овакав концепт рада и методички приступ анализи књижевних дела за њих није била само школска обавеза него и лична потреба да кроз функционалну примену знања и стваралаштво проговоре о себи у ванредном пролећу, да то ванредно пролеће креативно осмисле и лакше издрже.


Оцена ученика

Ученици су на часовима континуирано изражавали задовољство идејом и исходима. Своје утиске многи од њих су изнели и на друштвеним мрежама (Инстаграм, Јутјуб). На часовима су неретко говорили о коментарима који су до њих долазили (другари, наставници, родитељи, баке, деке...), били су поносни на подршку коју су добијали, али, првенствено на све што су у оквиру пројекта створили.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Директорка школе је пројекат подржала, заложила се за објављивање књиге на сајту школе и пројекат здушно промовисала у медијима. Седамнаест колега је прегледало преводе ученика и они су потписани као ментори консултанти на преводима. У оквиру различитих предмета приче су читане и анализиране.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност оваквог типа наставе је економисање временом и доступност ученика/наставника. Комуникација са ученицима је била знатно интензивнија.
Потешкоће се могу повезати са свим околностима које су ометале комуникацију: слабе интернет везе, нестанак струје, (не)услови за рад... Такође, настава на даљину изискује другачије методичке приступе који су неретко условљени техничком (не)опремљеношћу ученика сваког појединачног одељења.


Предности и потешкоће за ученике

Предности и потешкоће су сличне са онима које су имали и наставници. Међутим, неретко се дешавало да у једној кући постоји један рачунар, а више деце, да сви ученици нису радили у идеалној атмосфери и породичном окружењу, да овакав тип наставе прилично залази у домове (и ђака и наставника), а то неретко тражи професионалну и људску деликатност у приступу раду и много, много разумевања.


Коментар

Волела бих када би и онлајн формулари били доступни за примену правописне норме. Отуда наводници у овој пријави нису исправно написани, курзив је изостао и сл.
Такође бих назначила да ми је искуство у процесу наставе на даљину донело непроцењиве стваралачке исходе и сате за памћење, али и уверење да учионица остаје незамењиво место и стварна адреса педагошких радости.