• ЈПД

#463: Моји планови, моја очекивања после пандемије

Опште информације

 • Наставник:
  Гордана Јаневска
 • Назив школе:
  Димитрије Тодоровић Каплар, Књажевац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Књажевац
 • Предмет:
  Пројектна настава
 • Одељење:
  I/2
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални, тимски рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви: Ученици су изградили позитивне начине размишљања, ставове и активности у доба и после Корона вируса, изградили одређен степен самосталности приликом писања и постављања наставног материјала у дигиталним алатима, оспособљени су за интегрисање различитих елемената знања из настаних предмета и постали су свесни креативног изражавања.
Исходи: Ученици позитивно размишљају, знају поруком и сликом да изразе жеље и ситуације, брину о свом здрављу и знају како ће искористити време после Короне


Детаљан опис

Пројекат „Моји планови, моја очекивања после пандемије“реализовао се помоћу Zoom-а и на почетку дигиталног алата Јamboard.Касније су коришћени и други алати. Целокупан рад је постављен на платформи Google Slides на којој се ради са подељеним линком.
Пројекат почињемо песмом „Кад си срећан“ као уводно- мотивационом припремом ученика за расположење, сарадњу, размишљање и креативан рад.
Следи уводни део у коме учитељица мотивише ученике да размишљају о плановима и очекивањима после пандемије. Објашњава појмове: епидемија,пандемија, Ковид-19. Упознаје их са радом у новом дигиталним алатом. Кроз разговор саопштава њен мото, машта, а онда се враћа у реалност и прича им о жељама које жели да јој се остваре после пандемије.
Истицање циља пројекта: Учитељица је испричала причу, ваш задатак је да и ви на креативан начин креирате своју причу о жељама после пандемије, дате поруку.
Интерактивни разговор са ученицима.
Креативни рад ученика.
Затим, анализа и презентација урађеног. Ученици представљају радове кроз дискусију, а учитељица додељује ученицима значке јер су они хероји данашњице.
Певање песме: „Данас нам је диван дан“ за рођендане који су прошли и који ће се славити!
Изненађеност учитељице: Ученици иницирају надоградњу пројекта, праве изложбу на Linoit плочу и оцењују њен рад.
Евалуaција пројекта је извршена помоћу упитника за ученике и родитеље. Упитници су били кратки и њима сам хтела да стекнем увид како су се снашли услед проглашене пандемије КОВИД-19


Платформе и опрема

Zoom, Messenger, Facebook (група за родитеље Радозналци), Google претраживач, Google slides, Google Forms , YouTube, лаптоп, мобилни телефон, таблет, скенер, интернет, видео снимци, фотографије, интерактивни садржај, одељењски пано и упитници.


Дигитални алати

Google slides (презентација) Јamboard (интерактивна табла) Avatari i Bitmoji (креирани virtuelni likovi) , Flamingtext (наслови,имена, лого ), Openbadges (значке), Ransomizer (украсна слова), Linoit (одељењски пано),YouTube, Google Forms (за упитник), Photocollage и Pixiz (уређивање фотографија, фото-колажа).


Литература

Младен Вилотијевић, Нада Вилотијевић, Данимир Мандић: Пројектна настава у ИКТ окружењу, Београд 2018.
Др Младен Вилотијевић, Евалуација дидактичке ефикасности наставног часа, Центар за усавршавање руководилаца у образовању, Београд 1995.


Самопроцена часа

Током пројекта ученици су били мотивисани и креативни. На основу њихових продуката радова, начину размишљања, зато што су деца много дубље схватила моју поруку, задатке су урадили на веома креативан и интересантан начин, пројекат надоградили.
Сналажењем у употреби дигиталних алата.
Закључивањем на основу Гугл упитника који су попунили.
Увидом у изражене утиске ученика, родитеља кроз упитник.


Оцена ученика

-Ученици су постављали емотикон (знак) на интерактивној плочи Линоит.
-Кроз питања у Гугл упитнику коју наставу више воле одговорили су да воле више наставу преко Зума и када су у упитнику наводили појмове које ће памтити током пандемије.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Помоћ у комуникацији са ученицима и помоћ ученицима у раду где је било потребно,


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: коришћење свих расположивих ресурса, бесплатне онлајн платформе и дигитални алати, омогућавају већу креативност и иновативност у раду, развијање дигиталних компетенција, свакодневна комуникација порукама са родитељима унутар групе на интернету, једноставан увид у комплетан електронски портфолио ученика, комплетна педагошка евиденција о пројекту на једном месту.
Недостаци: Није их било.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: интерактивни садржаји су занимљиви; ученици су мотивисани за рад, креативни,предузимљиви;развијају и усавршавају дигиталне компетенције;сарађују, предузимају и надограђују понуђено;имају довољно времена за сваку активност;брзу повратну информацију,похваљени су усмено и кроз значке;учествују у тимском раду Оно што охрабрује је да половина мојих ученика без помоћи родитеља се укључује на Зум и прати наставу.
Недостаци: слаба интернет конекција, непоседовање одређених уређаја.


Коментар

Бесплатне верзије веб алата ограничавају кориснике у неким понудама.
Наша настава на даљину је испунила циљ. Користи су вишеструке и обостране.
Живот тече даље, прилагођавамо се тренутним ситуацијама, у свакој искри живота проналазимо нешто чаробно. Отворимо широм врата и обема рукама обухватимо чаробан свет дигиталних алата.