• ЈПД

#484: Путем видео часа ученици првог разреда самостално, без помоћи родитеља, усвајају ново градиво

Опште информације

 • Наставник:
  Добрислава Ружић
 • Назив школе:
  Ђура Јакшић, Кикинда
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Кикинда
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  I-1, I-2
 • Број ђака:
  45
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Prezentacija.pptx

YouTube

Корисни линкови

https://youtu.be/JfPhhU81mvs

 


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: Усвајање вокабулара везаног за храну; усвајање структуре I like
Исходи:
-Ученици ће моћи да именују намирнице
-Ученици ће моћи да кажу да воле одређену храну
-Ученици ће научити мелодију и текст песме
-Ученици ће приметити сличности и разлике у називу намирница у српском и енглеском језику


Детаљан опис

У уводном делу часа, након информације везане за ТВ наставу, ради упознавања са циљем часа, наставник приказује слајд са сликама намирница чије називе деца већ знају. На основу тога, ученици закључују да је циљ часа упознавање са називима намирница.
У главном делу часа, уводи се нови вокабулар. Наставник приказује слајд са сликама хране које се налазе у уџбенику. Од познатих назива намирница, наставник уводи и називе намирница које су мање познате. У усвајању нових речи, наставник указује на мале трикове који могу да нам помогну да лакше упамтимо речи (пример Milk - чоколада Милка).
Упознавање са ликовима у новој лекцији. Како је свака лекција везана за неки од Дизнијевих цртаних филмова, наставник у кратким цртама објашњава да је девојка на слици из филма Принцеза и жаба. Уз помоћ презентације обрађујемо песму ‘I like chicken’ и учимо како да кажемо да нешто волимо.
Препознавање речи које се помињу у песми - са слајда са намирницама, ученици елиминишу намирнице које нису поменуте.
Препознавање стикера са намирницама и лепљење на основу слушања. Наставник пушта аудио запис, а ученици лепе стикере по диктату.
Завршни део
Задавање домаћег задатка у радној свесци и снимање ученика како певају песму, по жељи и могућностима.


Платформе и опрема

Час је постављен на Јутјуб канал школе. Линк за час прослеђен је родитељима у вибер групи. За извођење часа коришћен је лаптоп, а ученици су гледали и слушали час на уређају какав имају (рачунар, таблет или мобилни телефон).


Дигитални алати

Конкретно за снимање овог часа користила сам https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder. У припреми часа: Power point 2016, eText English Adventure, Starter A, Pearson, Snipping tool. У монтажи аудио записа: Audacity, у монтажи видео - Wondershare Filmora9.
Неки од алата које сам користила https://wordwall.net/, https://www.liveworksheets.com/, https://www.education.com/games/


Литература

English Adventure, Starter A (Pearson Akronolo) - уџбеник, радна свеска, приручник за наставнике


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су у најмлађем школском узрасту, када је настава на даљину у питању, били веза између наставника и ученика. Пуштали су на уређајима ученицима час, фотографисали урађене садржаје и правили аудио снимке деце, које су прослеђивали наставнику.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: лакше управљање током презентовања градива, могућност употребе дигиталних алата, већа сарадња међу наставницима и дељење како садржаја, тако и корисних алата, флексибилно радно време.
Потешкоће: недостатак интеракције са ученицима, превиђање да је нешто недовољно објашњено или нејасно, недостатак бољих техниких средстава за снимање часова (адекватнијег програма, микрофона)


Предности и потешкоће за ученике

Предност: флескибилно време за праћење наставе, упознавање са новим технологијама, часови у којима се користе нове технологије ученицима су били занимљивији
Потешкоће: недостатак и слаб квалитет уређаја који ученици имају (или немају), породице са већим бројем деце, а малим бројем уређаја, оптерећеност градивом, ненавикнутост да у кућним условима раде оно што су навикли да раде у школи


Коментар

Првенствени циљ часова које сам снимила у току наставе на даљину, био је да омогућим ученицима да раде што самосталније, да се избегне да родитељи, оптерећени и другим обавезама, морају да су поред детета док ради и да му помажу. Било ми је и важно да ученици чују баш мој глас, да раде у својим уџбеницима и да им се на тај начин створи што блискије окружење.