• ЈПД

#485: Физика музике за душу

Опште информације

 • Наставник:
  Маринко Петковић
 • Назив школе:
  Школа за основно и средње образовање Милан Петровић, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Физика, Хемија, Билогија, Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  11ТП, 12ТП, 21ТП, 22БГ, 31ТП, 16П
 • Број ђака:
  48
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Препознавање проблема са којим су се сретали наши преци који су описани у текстовима традиционалних песама. Музика је посебан начин изражавања осећања и преношења емоција. За разумевања музичке поруке је потребна су знања из природних наука. Музичка порука помаже у изградњи апстрактних појмова, али и побољшању и унапређењу основних интерперсоналних вештина особа са сметњама у развоју. Мелодије песама смањују агресивност код деце са сметњама у развоју.


Детаљан опис

Ученицима се представља проблем из области природних наука уз истовремено лингвистичко тумачење текста. У живој верзији часа ученици спремају и изводе одређене делове музичких нумера. Невербални ученици уз помоћ комукационих картица исказују своје мишљење и учествују у раду групе. Илустрације помажу у објашњењу тесктова. Природни феномени (Таласно кретање, Ротационо кретање, Небеска тела, Систем мера, Изглед свемира и кретање и простору) се објашњавају након изведене нумере. Гости на часу активно учествују у раду група. Директно укључење ученика и наставника из удањених места. Директна евалуација након извдедног часа са стикерима, прилагођеним деци са сметњама у развоју.
Онлајн верзија је систематизација изведеног часа са дигиталним упитницима за ученике и госте на часу. Ученици и гости на часу помоћу Вајбер апликације учествују на евалуацији часа.


Платформе и опрема

Prezi, YouTube, дгитална видео камера, табла од стакла, рачунар, мобилни телефон


Дигитални алати

Wondershare Filmora - монтажа видео материјала
PhyPhox - визуелизација звука
Viber - комуникација са ученицима и гостима на часу
Google upitnik - размена мишљења
Google Disc - размена материјала


Литература

Физика 2, Распоповић Н, ЗУНС Београд
The Physics of Music and Musical Instruments
Teaching the Skill of Reading Facial Expressions to a Child with Autism Using Musical Activities: A Case Study, Journal of Education and Learning; Vol. 7, No. 6; 2018
Murphey - Music Therapy Case Studies 1-7., Japan.


Самопроцена часа

Ученици су директно оцењивали лепљењем стикера у одговарајућа поља. Гости и наставници су своје мишљење дали пуме евалуационих листића. Након неколико дана ученици су на само спомињање обрађених музичких нумера објашњавали феномене коју су повезани са текстовима песама.
У онлајн верзији часа заједно са родитељима дале процене часа посредством дигиталних медија путем видео порука и личних мејлова


Оцена ученика

Присутни ученици су веома високо оценили квалитет и занимљивост часа. 86% ученика је оценило да је час посебно занимљив и да су пуно научили. Гости и родитељи су се такође сложили са ученицима.
У онлајн верзији часа учествовало је 46 ученика и сви су позитиво одговорили на постаљена питања


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Ораганизација часа, комуникациај са ученицима, прикупљање неопходних информација


Предности и потешкоће за наставнике

Предност за наставнике се заснива на великом броју извора информација и медија који су данас доступни за рад.
Потешкоће се осликавају у непрофесионалној опреми и недостаку исте за квалитенији рад. Проток Инетрнета је свакако велики проблем, јер видео часови су прилично оптерећујући за системе на који наставници раде.


Предности и потешкоће за ученике

Предности за ученике су вишеструке. Деца са сметњама у развоју из свог сигурног дома и познате средине учествују у раду и учењу. Могућност понављања изложених информација је непроцењив.
Недостаци се такође примећују у слабом приступу Инетрнет конекцији, али и прилагођене опреме за рад.


Коментар

Традиционална музика је део светске културне баштине. Наша музика је свакако део свега тога. Обрађени текстови су показали да су и наши преци имали сличне, а често и исте проблеме као и ми данас. Задатак наставника било кпог предмета има задатак да традицију пренесе на ученике и тако покаже да смо и ми пуно допринели светској култури. Упешне генерације у 21. веку морају потпуно познавати проблеме и решења са којим су се народи из региона сусретали, како се иста не би поновила. Музиком се може све!