• ЈПД

#486: Са ФилоСофијом на Ти - развијање критичког мишљења кроз форму подкаста, медија који је деци близак

Опште информације

 • Наставник:
  Слободанка Мусић Грубјешић
 • Назив школе:
  Гимназија Жарко Зрењанин, Врбас
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Врбас
 • Предмет:
  Филозофија
 • Одељење:
  4-1,2,3,4,5,6 ; 3-4,5
 • Број ђака:
  200-300
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

документ за пдф.pdf

YouTube

Корисни линкови

https://www.youtube.com/watch?v=6Cnve-VbISI&t=1056s (снимак изведене наставе)


Циљ и исходи наставе

Упознавање са смислом основних филозофских питања, историјом филозофије, најчувенијим филозофима,филозофским правцима и дисциплинама.
Увођење у методу филозофије као мисаоне делатности која се развија постављањем питања, увиђањем проблема,аргументацсањем у корсит сопствених и супротних теза са крајњим циљем да се дође до истине.Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о друштвеним проблемима,
развијање грађанске свести о значају слобода, солидарности...


Детаљан опис

Овај час родио се као моја идеја за што бољи и адекватнији приступ настави филозофије. Подкаст ми је изгледао као идеалан начин презентовања градина, само са интересантнијим приступом. Са медијумом подкаста су ме упознали баш ученици и зато је ово још интерактивније. Односно у самом старту је на овај начин обезбеђена заинтересованост за цео пројекат, тј. за саму филозофију, користећи сва дозвољена средства.Разрађујући саму идеју одлучила сам се за употребу утицаја јавне личности, што се показало као врло плодотворно у сврхе увођења ђака у саму тему, као и добијање њихове безусловне пажње, чак и ако им сама филозофија није деловала привлачно. На обострано уживање (ученика и мене) реализовали смо пројекат који је првобитно изгледао поприлично недокучиво. Оволика посвећеност, мотивисаност у припреми и реализацији пројекта (а била је огромна) , коју су ученици показали - како у техничкој припреми, тако и у логистичкој несебичној подршци коју су пружали једни другима - јесте нешто што не сме да прође незапажено. Управо то - заједнички истраживачки рад, организација уз моје менторство је резултирало огромним успехом када је у питању развијање интерактивног приступа настави филозофије, но и далеко шире -развијање солидарности, неговање врлина и особина које су неопходне за сам живот...итд.Ученици обезбедили део опреме и постпродукцију, а део активности учесника била је да одгледају и дају свој коментар, сугестије, замерке и слично, јавно испод видеа(што је видљиво и сад).


Платформе и опрема

Гугл учионица , YOUTUBE, ИНСТАГРАМ - платформе
Камера, микрофони, миксета, компјутер


Дигитални алати

Гугл учионица
Гугл диск


Литература

Уџбеник за филозофију, Хегел -Историја филозофије


Самопроцена часа

Како је ово нешто што је први пут изведено изузетно сам задовољна резултатима - који су : огромна заинтересованост и мотивисаност ученика, укљученост сваког појединца и могућност индивидуализованг приступа, усвајање градива у великом проценту, практиковање самог начина критичког размишљања- на лицу места и касније кроз коментаре и дискусије ( који су онлајн)... За сада замерку озбиљну немам.


Оцена ученика

Евалуација је спроведена и на самим часовима који су уследили након овог , а и могуће је испратити реакције у коментарима испод самог видеа, као и у писаној форми у гугл учионици. Ученици су самоиницијативно износили своја запажања и критике и то у огромном броју...равнодушних није било.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колеге из моје школе су биле критички филтер за вагање и извођење самог часа.
Колеге из школе 4. ЈУЛ и економске школе - Кула су омогућиле да ученици из њихових школа учествују у организацији. Биоскоп Југославија из Врбаса је је уступио салу и део опреме.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности - доступност на интернету, мотивисаност ђака је мерљива, видљива, интеракција на високом нивоу, нема ограничености трајања часа што је често врло битно за поентирање на самом крају...и још много тога.
Потешкоће-могу бити недостатак опреме и цена исте, недостакак разумевања и солидарности партнера у извођењу пројекта ( што овде није био случај), недоступност јавних ли8чности те кориговање времена извођења часа због неких њихових непредвиђених обавеза...мада ми нисмо имали тих пробле


Предности и потешкоће за ученике

Предности - коришћење популарних платформи, употреба популарности јавне личности зарад промоције циљева часа, доступност...
Потешкоће - може бити недостатак интернета, ништа друго.


Коментар

Мотив за моју пријаву јесте жеља да ово постане пракса како код нас у гимназији тако и у свим школама. На овај начим у потпуности успевамо да мотивишемо и заинтересујемо ђаке, а то је најбитније од свега. Стога мислим да локални успех овог пројекта треба промовисати на глобалном, институнализованом нивоу. Додуше ово је био пилот пројекат и наравно подложан је кориговању и сугестијама, али свакако да је вредан пажње.