• ЈПД

#487: Аутопортрет и портрет - обрада кроз примере из сликарства, са освртом на живот и дело Пабла Пикаса

Опште информације

 • Наставник:
  Виолета Кондић
 • Назив школе:
  Ђура Даничић, Београд (Вождовац)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Вождовац
 • Предмет:
  Ликовна култура
 • Одељење:
  Први разред, I 2 одељење
 • Број ђака:
  27
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ:
- Упознавање ученика са различитих сликарским техникама, као и са уметничким занимањем (сликар)
Исходи:
- Црта на различитим подлогама и форматима папира
- Користи материјал и прибор у складу са инструкцијама
- Преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад
- Изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања
- Одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни


Детаљан опис

Аутопортрет и портрет – наставна јединица обрађена кроз два часа: 27.4.2020. године и 4.5.2020. године. За реализовање часoва направљена је интерактивна слика у Genially панелу, у коме су ученици притиском на пулсирајуће иконице, откривали различите садржаје и упутства за рад. Ученици су имали следеће задатке: истражи, сазнај, играј се, уочи, анализирај, упореди, примени, цртај и сликај... Овакав начин рада се за ученике I 2 одељења показао као изузетно подстицајан и занимљив. Ученици су свакога дана са нестрпљењем ишчекивали нове интерактивне садржаје. Веома им се допао ефекат изненађења (шта се то крије иза иконица).
Кроз обраду ових наставних јединица, ученици су се упознали са појмом аутопортрета и портрета (као и са примерима из сликарства на ту тему), имали су прилику да сазнају ко је био Пабло Пикасо и шта је све стварао по периодима. Такође су гледали процес стварања цртежа по угледу на Пикаса, играли су игру меморије (са репродукцијама Пикасових дела), слагали су пузлу Пикасове репродукције ,,Маја са лутком“, цртали су аутопортрет графитном оловком и сликали су портрет кроз вођену игру са упутством и коцкицом, што је била корелација са предметима: математика и свет око нас. Сви ученици су прошли кроз све садржаје и као резулат, добили смо мноштво продуката, које можете видети у Power Point презентацији.
Интерактивна слика је за потребе овог конкурса коригована у смислу ефеката пулсирајућих иконица, иако је првобитно креирана у Genially панелу 26.4.2020. године.


Платформе и опрема

Google учионица, лаптоп


Дигитални алати

Genially панел
Educaplay
Jigsawplanet
Преузети YouTube линкови


Литература

Садржаји са интернета


Самопроцена часа

Урадила сам самопроцену кроз комуникацију са ученицима путем коментара (на Google учионици), када смо размењивали утиске о садржајима и продуктима.


Оцена ученика

Ученици су показали велико интересовање за садржаје ових часова, допале су им се понуђене интерактивне игрице и задаци. Радове су предали у року.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Подршку сам имала од колегиница кроз консултације и саветовање.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност:
- Коришћење различитих дигиталних алата који ученицима пружају подстицај и мотивишу их да са лакоћом и еланом приступају задацима.
Потешкоће:
- Велики део времена се утроши на припрему оваквих часова, као и на прегледање задатака/радова ученика и коментаре, које ученици добијају као повратну информацију од учитељице.
- Недостатак живе речи.


Предности и потешкоће за ученике

Предност:
- Ученици се осамостаљују у учењу и усавршавају ИКТ вештине
Потешкоћа:
- Недостатак интеракције у одељењу, са учитељицом и осталим ученицима.