• ЈПД

#488: Интерактивна, практична и функционална онлајн настава физике

Опште информације

 • Наставник:
  Марина Дороцки
 • Назив школе:
  Гимназија Исидора Секулић, Нови Сад
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Физика
 • Одељење:
  I-1,2,3,4,5 i III-1,2,4
 • Број ђака:
  264
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

III разред, пример наставне теме Геометријска оптика
Циљ: Разумевање и примена закона оптике код огледедала и сочива
Исходи: Ученик уме да препозна различита сочива и огледала и одреди положај лика.


Детаљан опис

Ученик прво гледа онлајн предавања када год му то одговара, која је наставница снимила и отпремила на свој сајт. Ту се упознаје са теоријом, а након одгледаног предавања мора да да тачан одговор на постављено питање како би прешао на следећу страну лекције. Комплетна настава је организована на Мудл платформи, те је ученик упознат са чињеницом да наставница види када и колико времена он проводи на одређеној лекцији, као и како тече његов напредак. Након савладавања теоријског дела завршава се индивидуални рад. Ученици се деле у онлајн виртуалне групе и раде заједнички на виртуалној лабораторији , пратећи упутства наставнице. Како су сви материјали интегрисани у Мудл платформу, ученик не лута по екстерним сајтовима те му је број дистрактора смањен а фокус повећан. Након групне предаје резултата пројекта у виртуалној лабораторији, ученици једни друге оцењују по јасно датим смерницама. На крају активности, наставница оцењује и предате радове, као и начин на који су се ученици међусобно оценили.


Платформе и опрема

Мудл платформа у коју су интегрисане видео лекције са Teachable платформе и PhET симулације. За пројекте ученици су користили апликацију Phyphox на свом мобилном телефону и формирали своју лабораторију. Користила сам свој приватни рачунар, мобилни телефон и интернет.


Дигитални алати

PhET симулације - замениле су реалну лабораторију из физике.
Phyphox апликација - допунила је виртуалну лабораторију са реалном у ученичкој изведби.
Teachable - омогућила ми је да отпремим велике фајлове попут видео лекција, без искакајућих реклама, што је случај са Youtube видеима.


Литература

Уџбеник за први и трећи разред гимназије од аутора М. Распоповића- Завода за издавање уџбеника Београд
Збирка задатака за први и трећи разред гимназије од аутора Наташе Чалуковић и Наташе Каделбург - издавач Круг


Самопроцена часа

Самопроцену сам вршила у ходу на сваком кораку. Чим ученицима нешто није било јасно, схватала сам шта требам да урадим како бих им што више олакшала ново окружење.


Оцена ученика

На крају онлајн наставе у петак 29. маја, ученици су урадили анонимну анкету на Мудл платформи одговарајући на 4 питања:
Koliko vam se dopala onlajn nastava fizike? Ocenite je sa ocenom od 1 do 5. (1-najlošije, 5- najbolje)
Molim vas da napišete svoje mišljenje i sugestije za online nastavu fizike.
Da li bi nešto menjao/la u onlajn nastavi fizike?
Ukoliko biste nešto menjali, molim vas da napišete


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Уколико се наставник претходно обучавао и имао искуства са онлајн платформама као што је Мудл, сада је имао прилику да то знање и искористи. Тако, обучени наставници, имали су доста посла креирајући курсеве, али исто тако имали су и дивну сарадњу са ученицима и могли су да уживају у њиховим креативним радовима. Потешкоће видим само у виду атмосфере у учионици када смо сви заједно и када се истовремено и видимо и чујемо и сви заједно радимо.


Предности и потешкоће за ученике

Ученицима је требало времена да се навикну и обуче за рад у виртуалном окружењу, али су сви изузетно брзо савладали све кораке. Читајући њихове одговоре на крају евалуације, увиђам да је некима недостајао физички контакт, али већини ученика заправо више одговара онлајн приступ учењу.


Коментар

Надам се да ће након ове пандемије, наставници наставити да се усавршавају у примени ИКТ-а у настави и да ћемо умети ученицима да држимо и хибридну наставу када се вратимо у учионице.