• ЈПД

#490: А колико ви банана једете?

Опште информације

 • Наставник:
  Љиљана Ћурчић
 • Назив школе:
  Средња школа Др Ђорђе Натошевић, Инђија
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Инђија
 • Предмет:
  Физика
 • Одељење:
  Фризери
 • Број ђака:
  31
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљеви: развијање свести о последицама које настају при интеракцији радиоактивног зрачења са жиим ткивом као и важности заштите од различитих врста јонизујућег зрачења
Исходи, по завршетку наставне јединице ученик ће бити способан да објасни природну радиоактивност, врсте радиоактивног зрачења, као и да на неки начин буде обучен како да се заштити од истог, да правилно упоребљава јединице СИ система везане за радиоактивно зрачење и стекне осећај о ефективној дози зрачења


Детаљан опис

На почетку саме теме је ђацима предложено да погледају недавно снимљену серију Чернобил. Сама серија их је врло заинтересовала за тематику и тако смо почели сваку наставну јединицу у теми Радиоактивност да провлачимо причу Чернобила.
Желели су да знају много више и стога су били подељени у две групе. Прву групу је више занимала историја нуклеарних катастрофа док је другу групу више интересовао учинак јонизујућег зрачења на људски организам. На годишњицу Чернобила смо имали и дискусију о живом свету у Црвеној шуми а имали смо и дискусију и помно смо пратили пожар у Чернобилу који је трајао читаве две недеље прошлог месеца. Наставну јединицу сам затим осмислила тако да им нешто ново представим и кажем, нешто што нисмо раније спомињали. Сама наставна јединица је изазвала лавину коментара, и много шаљивих порука на стриму у гугл учионици које се тичу самих ђака и радиоактивности (колико банана на дан једу, колико се дуго туширају, па чак и изјаве да ће оставити пушење).
Циљ је постигнут и ђаци су стекли знање о основним појмовима о радиоактивности, превазишли су своје страхове, делили су новонаучене чињенице чак и са својим укућанима и међу собом. А сазнали су и како да се понашају и заштите себе од радиоактивног зрачења.


Платформе и опрема

Loom-платформа
Гугл формулари
лични рачунар


Дигитални алати

loom платформа је изузетно користан алат, јер деци предајем лекције као и да сам на часовима, они могу садржај да прегледају у било које доба дана када њима одговара и нису везани за време јер из техничких разлога много ђака не може у дато време часа да буде на интернету. И наравно увек могу да врате снимак. Гугл формулари су послужили после сваке наставне јединице за проверу разумевања


Литература

Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе-М. Распоповић, Д. Крпић
брошура Директората цивилног ваздухопловства Србије
www.srbatom.gov.rs
www.cdc.gov
https://remap.jrc.ec.europa.eu/Default.aspx
www.kickassfacts.com


Самопроцена часа

Самопроцена часа је урађена помоћу гугл формулара и дискусијом у гугл учионици


Оцена ученика

Ученици су остављали позитивне коментаре што у гугл учионици што на самој платформи Loom


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

На самом почетку онлајн наставе сам поделила снимак свог предавања са колегама. Свидела им се платформа и начин на који то радим тако да су ми предложили да се пријавим на конкурс :)


Предности и потешкоће за наставнике

Предност оваквог вида наставе јесте у томе што се наставници више спремају за часове у циљу да што више мотивишу ђаке и да предавања буду што квалитетнија. Потешкоћа има много. Сам рад од куће је потешкоћа где је позадинска бука неминована. Такође су лепше дискусије на часовима са ђацима, где се виде одмах и њихове реакције итд.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су ускраћени такође дискусији уживо где одмах на часу питају уколико нешто нису разумели. Многи ђаци немају услова за овакав вид наставе. Многи нису чак ни довољно компјутерски писмени за овакав вид наставе, нажалост. Постоје наравно и они који су одушевљени и којима је овај вид наставе легао. Сама могућност организовања сопственог времена је предност за њих.


Коментар

Сама онлајн настава је прави изазов за сваког наставника. За наставнике језика и природних наука је изузетно тешко без живе речи објаснити дато градиво, стога сам решила да снимам предавања, себе како радим задатке и на неки начин деци створила осећај као да су у правој учионици. Много лепих речи су ми упутила деца. Изузетно сам задовољна како је прошло све ово, али искрено се надам да ћемо се гледати уживо у школским клупама од септембра.