• ЈПД

#491: Здравствена нега 4 - теорија, за образовни профил гинеколошко акушерске сестре

Опште информације

 • Наставник:
  Милка Тодић
 • Назив школе:
  Медицинска школа 7. aприл, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Здравствена нега 4
 • Одељење:
  Гаст 4
 • Број ђака:
  37
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Интерактивна настава

Циљ и исходи наставе

Циљ наставе: Стицање основних знања о симптомима и изгледу труднице са ПИХ синромом, процедурама које се спроводе, као и развијања свести о потреби превенције ове појаве и значају пренаталне здравствене заштите трудница.
Исход наставе: Ученици знају да објасне како процењују стање труднице, процедуре које треба да поштују, као и да доведу у везу своје активности у брзој процени стања и збрињавања труднице. Ученици умеју да објасне значај и начин постављања урина по Езбаху.


Детаљан опис

Ученицима је претходног часа предочено да понове претходно обрађеног градиво везано за тему: Урин-састав и патолошке промене у урину; Витални знаци, са посебним освртом на ТА; Саветовалиште за труднице.
Настава се одвијала у Google classroom и преко вибер групе. У одређено време почетка часа наставник поздравља ученике у учионици, ученици се јављају да су присутни. Затим наставник поставља материјал за рад-презентацију коју сви ученици виде. Преко вибер групе наставник води уценике кроз материју, објашњавајући део по део садржаја, уз добијање информација од ученика из претходно савладаних и поновљених садржаја, везаних за тему. На тај начин су ученици навођени да повежу и систематизују већ постојећа знања.
На крају излагања садржаја са презентације, наставник одвоји време да ученици погледају едукативни видео филм, те се поново чују преко вибер групе. Наставник појашњава нејасне појмове и радње, одговара на ученичка питања и наводи ученике на самостално закључивање.
У завршном делу, наставник дели домаће задатке, по групама и најављује постављање анкете, као би ученици дали своје мишљење о оваквом виду наставе(едукативни видео филм).


Платформе и опрема

Google classroom, лап-топ, телефон, вибер група.


Дигитални алати

Лап топ-Google classroom
Телефон- вибер група


Литература

1.Путниковић,Б. Терзић, М.Мазић, С. Алимпић, М.(1993); Здравствена нега 4, Завод за уџбенике, Београд
2.Баљозовић,А. Јојкић, К. Хити,Р.Баљозовић,Н.(1992);Здравствена нега 2, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
3. Акушерство са негом 2, за 4.разред медицинске школе; Др Драгомир Младеновић, др Зорица Богдановић, др Александар Михаиловић; Завод за уџбенике Београд, 2008 године.


Самопроцена часа

Самопроцена часа: Директно у комуникацији са ученицима преко вибер групе, постављањем питања и остављања могућности да одговоре ученице по сопственом нахођењу и жељи.
Пошто ученике познајем 4.године, комуникација међу нама је скроз отворена и директна, са обостраним уважавањем.
Подељена анкета са 6.питања на која ће ученици одговорити и послати у Google classroom,као свој рад.


Оцена ученика

Ученици су у већој мери задовољни пруженим информацијама, појашњавањем појединих појмова. Од 37 ученика, 33-је је попунило анкету, где су се изјасниле да се ,,Потпуно слажу да снимљени материјал на сликовит начин описује процедуру.
Такође су њихови одговори на крају часа, када се понављало пређено градиво били довољно тачни и разумљиви.


Опис подршке

Најбољи успех се постиже добром комуникацијом и тимским радом. Ја сам имала подршку директора школе Ђорђа Искрина (дозвола да се видео сними и објави), психолога школе Татјане Момчиловић(анкета), Јелена Курбалија,(снимање и уређивање ), ученице Гаст 4, Исидоре Пејовски (обрада анкете).


Предности и потешкоће за наставнике

Предност: располагање опремом и матријалом у кућним условима, без ограничења. Могућност брзе дистрибуције наставног материјала свим ученицима, и могућност да ученици гледају више пута, поставе питања у гугл учионици и добију објашњење када они за тим имају потребу.
Потешкоће: много више времена је потребно за преглед задатака, јер су истовремено активни сви ученици.


Предности и потешкоће за ученике

Предност: рад од куће, неограничено време, више времена за самостално истраживање,сопствена организација времена за учење, одмор.
Недостаци: Тенхичка опремљеност није код свих ученика иста, не сналазе се сви, немају могућност да се консултују са другим ученицима кад реално имају потребу за разменом информацијама.


Коментар

Нисте нас питали колико нам је времена било потребно да се организујемо у новонасталим околностима ? Одговор је ЈЕДАН ДАн !