• ЈПД

#493: Стручна знања за пољопривредног техничара кроз наставу на телевизији, као припрема за полагање матурског теста

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Тошић
 • Назив школе:
  Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић, Пожаревац
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Пожаревац
 • Предмет:
  Сточарска производња
 • Одељење:
  IV-1
 • Број ђака:
  14
 • Тип часа/наставе:
  Провера знања
 • Облик рада:
  он лајн

Циљ и исходи наставе

Циљ:провера неопходних знања о грађи, положају и функцији појединих органа и организма у целини; провера знања о пореклу домаћих животиња, врстама, расама и њиховим морфолошким и физиолошким особинама; провера знања о методама одгајивања и значају селекције за високу производњу.

Исходи:дефинише анатомске термине и опише грађу костију екстремитета, грађу и функцију органа за варење, полних органа, објасни методе одгајивања у чистој раси, опише производне типове и расе животиња, начине размножавањ


Детаљан опис

У току периода учења на даљину припремила сам час провере знања из области припреме за полагање матурског теста стручно-теоријских знања за образовни профил пољопривредни техничар из техологије у сточарству. Час је емитован на платформи РТС Планета.


Платформе и опрема

РТС Планета


Дигитални алати

Презентацију сам направила у ППТ формату, а снимак часа у програму Camtasia. Приликом снимања помогла су ми упутства на линку https://drive.google.com/file/d/1sdSNKxR5DHz5JQ5UZ32NqBeewHBpc0Kb/view?usp.


Литература

Анатомија са физиологијом домаћих животиња, аутори Нестор Шијачки, Никола Винчић, за први и други разред ветеринарске и пољопривредне струке, Завод за уџбенике, Београд.
Сточарство са исхраном, аутори Радомир Јовановић, Богољуб Симовић, Мирослава Милојић за 1-4.разред пољопривредне и ветеринарске струке, Завод за уџбенике, Београд


Оцена ученика

Ученици су имали позитивне коментаре након овог часа.


Било је подршке од

Колега


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су: рад од куће и довољно времена за припрему и релизацију.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: ученици имају индивидуалан приступ, могу погледати час више пута.
Недостаци се јављају ако ученици не испланирају добро своје време, недостатак живе речи наставника.


Коментар

Искуство које сам стекла у условима наставе на даљину сигурно ћу комбиновати са досадашњим начином извођења наставе. Од наредне школске године наставићу тестирање помоћу он лајн алата и коришћење алата Гугл учионица јер се
брзо праве и организују задаци, ефикасно пружају повратне информације и лако комуницира са одељењима. Учионица помаже ученицима да организују радове у Google диску, завршавају их и предају, и директно комуницирају са наставницима и друговима из одељења.