• ЈПД

#494: Vocabulary building and illustration of words - функционално учење нових речи у страном језику

Опште информације

 • Наставник:
  Љиљана Косовић
 • Назив школе:
  Вук Караџић, Црвенка
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Кула
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  5-1,5-3,6-1,6-3
 • Број ђака:
  шест
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Building vocabulary-lesson plan.pptx

YouTube

Корисни линкови

https://prezi.com/view/hgcuS9ap6mTCdp9qtJoe/Циљ и исходи наставе

Циљ је представити ученицима иновативне методе у учењу језика, којима се стиче трајно функционално знање, подстиче машта и креативност, спајају знања из више научних области (информатика, језици, ликовна култура).
Исход: Ученици знају како могу да се играју са речима да би их сврсисходно користили у усменој и писаној комуникацији.


Детаљан опис

Ово је био један у низу часова секције енглеског језика у време наставе на даљину.
Користим платформу ЗУМ /ZOOM/ да бих окупила децу и комуницирала са њима.
На почетку сам их поздравила и представила циљ часа, а затим их кроз дељење екрана, упознала детаљније са темом часа.
У уводном делу, упознала сам их са проблемом у учењу страног језика када погрешним приступом у учењу језика, а то значи превасходно кроз савладавање граматичких правила, ученици не могу да активно користе језик. Разумеју га, али га у писаној и усменој форми тешко или готово никако не користе.
Затим је представљена техника коцкарење као једна од веома добрих техника за поигравање са речима на који начин се стиче трајно знање и реч учи да употреби у одговарајућем контексту.
Затим је ученицима презентован пројектни задатак. Требало је да изаберу по једну реч и да је илуструју. На који начин? Наставник је пустио ђацима снимак са веб странице https://animoto.com/blog/education/creative-ways-engage-students-video, на којој су, опет дељењем екрана, могли да виде неке идеје.
На крају часа ученици су постављали питања, а наставник је дао рок за израду задатка, као и начин прикупљања материјала. Идеја је била да заједно направимо Прези презентацију, али смо се због неслажења ипак определили за Пауер појнт презентацију, а њу смо потом конвертовали у Прези.


Платформе и опрема

- ZOOM
- YOUTUBE
- PREZI
- ANIMOTO BLOG
https://animoto.com/blog/education/creative-ways-engage-students-video


Дигитални алати

PREZI i POWER POINT користили су нам уместо свесака и листова папира на којима смо стварали и презентовали своје радове.
ЗУМ нам је био учионица у којој смо комуницирали.


Литература

Није било посебне литературе, већ дугогодишње искуство наставника и стално методолошко и језичко унапређивање којим се дошло до идеје да ученици науче нешто ново.


Самопроцена часа

Успешност часа потврђује спремност ученика да у условима наставе на даљину учествују у секцији за енглески језик и њихова спремност да брзо и креативно ураде задатке о чему сведочи горе поменути записи.


Оцена ученика

Ученицима су на крају часа постављана питања о теми и њиховој заинтересованости да се баве истом.
ЗУМ платформа је идеално средство које ми је помогло да са својим ученицима останем у контакту, да се чује жива реч и унапреди рад.


Опис подршке

Подршку сам добила од својих ученика кроз њихово задовољство и радове које сам са радошћу и поносом презентовала својим колегама и постављала на сајт школе.


Предности и потешкоће за наставнике

ПРЕДНОСТИ: Могућност да се унапреди знање у коришћењу дигиталних технологија.
МАНЕ: Слаба интернет конекција. Постојање тј. прављење плана Б уколико закаже технологија.


Предности и потешкоће за ученике

ПРЕДНОСТИ: Могућност да се унапреди знање у коришћењу дигиталних технологија.
МАНЕ: Слаба интернет конекција. Постојање тј. прављење плана Б уколико закаже технологија.