• ЈПД

#495: Аналитичка геометрија по ИОПу - од слике до бројки и слова и назад

Опште информације

 • Наставник:
  Драгана Спремић
 • Назив школе:
  ШОСО Милан Петровић са домом ученика, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  31ТП
 • Број ђака:
  11
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ ових часова обраде појмова аналитчке геометрије је био да се они ученицима са сметњама у развоју доставе и представе на њима пријемчив начин како би они били у стању да успоставе кореспонденцију између графичке представе појмова аналитчке геометрије, описа њихових елемената на српском и њиховог формалног математичког записа.


Детаљан опис


Појмови аналитичке геометрије су представљени презентацијама које ученик сам покреће својом брзином, што га, уз ефекте анимације, зумирања, ефектног прелаза са слајда на слајд и могућношћу навигације кроз презентацију ставља у активан положај. Координатни систем, као позадина за смештање објеката аналитчке геометрије, је формиран постепено тако да су и то формирање и његова примена стављени у функцију унапређења вештине оријентације ученика у равни. Уочавање елемената који одређују појмове аналитчке геометрије је урађено применом слике, а затим су ти елементи описани на српском језику и на крају формално математички, координатама и једначинама. Тај пут представљања појмова је одвојен од повратног пута - од формалног записа до слике.
Овако направљене презентације су ученику омогућавале да на крају сваке презентације одговори на питање који појам је научио, који посао са тим појмом је научио, да понови посао представљен у једном слајду и да направи свој пример по узору на слајд презентације.


Платформе и опрема

Непосредна комуникација са ученицима се одвијала путем Гугл учионице у коју су у облику задатака постављана упутства, линкови ка презентацијама, а ученици су слике свог рада у свесци достављали на одређени задатак телефоном.


Дигитални алати

Презентације су рађене у Презију, а постављене су на портал школе за учење на даљину Миланћче


Литература

Уџбеник за математику за 3 разред средње школе аутора Д. Глигоријевића и М. Обрадовића у издању Завода за уџбенике Београд


Самопроцена часа

Представљање градива путем презентације омогућава наставнику да уочене словне грешке исправи кад их уочи, нису трајне као кад би материјал био штампан. То је један флексибилан начин изражавања који омогућава измену која је потребна на основу питања ученика.


Оцена ученика

Није било формалног оцењивања часа, али се по ангажману ученика и њиховим питањима може извести закључак да је овакво представљање појмова аналитичке геометрије било успешно.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Многи од мојих ученика су требали подршку родитеља у техничком смислу за приступ Гугл учионици преко рачунара и телефона, мада су многи родитељи са поносм истицали како су посао на телефону урадили ученици сами. Била је потребна и подршка родитеља у временској оријентацији ученика и праћењу рокова.


Предности и потешкоће за наставнике

Овај начин реализације ме је довео у ситуацију да саберем свој материјал, допуним га и направим један систематичан преглед појмова анлитичке геометрије који може бити широко доступан -мени и ученицима моје школе за убудуће, али постављањем на школски портал и шире. Потешкоћа се односи на временску захтевност израде било које форме материјала.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су били у прилици да користе компјутер и телефоне, као њима блиска средства, у настави и тиме су се приближили настави на један корак. Електронски материјал је допадљив ученицима, ту може да буде много боје, а и анимације. Сама комуникација са наставником у писаној форму достављаној електронским путем је био начин унапређења њихових комуникацијских компетенција. А да сте видели те осмехе кад смо на завршном часу теме укључили камере за Гугл састанак!


Коментар

Опис пррезентација-представљање појмова аналитчке геометрије у Презију са анимацијским ефектом појављивања елемената тражи од ученика да буде тај који ће да покреће презентацију стављајући га тиме у активан положај. Унутар једног слајда ученик сам одређује брзину појављивања анимираних елемената која је условљена његовом брзином читања и перцепције. Ефекат појављивања појединих делова садржаја ставља ученика у позицију да лоцира објекат на слици. Слика се комплетира корак по корак на исти начин на који би настајала на табли кад би наставник радио. Ова презентација омогућава особи која пружа подршку ученику да преузме улогу наставника јер се појмови граде ситним разумљивим корацима. Ако ученику нешто није јасно, може да презентацију врати уназад онолико корака колико му је потребно.
Прелаз између слајдова је врло ефектан, даје утисак прелетања.
Користи се о опција зумирања појединих елемената чиме се они посебно наглашавају, а опција удаљавања ставља ученика у ситуацију сагледавања шире перспективе.
Такође постоји и трака за брзу навигацију која му омогућава скок са слајда на слајд.