• ЈПД

#496: Читав живот - виртуелни музеј инспирисан животом и стваралаштвом Данила Киша

Опште информације

 • Наставник:
  Снежана Клепић
 • Назив школе:
  Гимназија Вељко Петровић, Сомбор
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сомбор
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  4-4
 • Број ђака:
  29
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ:
Интерпретација дела Данила Киша кроз самосталну изградњу знања, сарадњу и употребу ИКТ;
Исходи:
Ученик чита, разуме и тумачи Кишово дело;
Открива симболичку вредност елемената дела;
Користи раније стечена знања;
Доноси закључке на основу стечених знања, истраживања и сопственог искуства;
Критички размишља;
Решава проблем;
Користи различите е-алате;
Уме да визуелизује закључке истраживања;
Уме да креира продукт рада;
Уме да представи продукт рада и резултате сопственог истраживања.


Детаљан опис

Етапе пројектне наставе:
1. предлагање и усвајање теме: Енциклопедија мртвих Данила Киша
2. одређивање циља - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава у Другом светском рату (22. април) и Светски дан књиге и ауторских права (23. април) - повезати са обележавањем 85 година од рођења Данила Киша, уз већ наведени основни;
3. планирање и извођење истраживања – договор о раду на пројекту, опредељивање за задатке, упутства, додатна литература, израда стваралачких задатака (плаката, музеја);
4. представљање пројекта – излагање у виртуелном простору, вођство кроз изложбу;
5. вредновање пројекта – разговор и упитник.
Активности ученика:
- читају дело;
- опредељују се за индивидуализовани, диференцирани задатак;
- истражују;
- креирају стваралачке задатке;
- припремају излагање;
- представљају продукте рада;
- учествују у дискусији;
- вреднују и самовреднују задатке, пројекат;
-
Активности наставника:
- организује пројектну наставу;
- креира полуструктуриране задатке;
- поставља корисне материјале и задатке у учионицу;
- води радионицу израде плаката;
- пружа подршку ученицима;
- прегледа и коментарише радове;
- организује час систематизације;
- креира упитник;
- вреднује наставу.
Међупредметне компетенције: целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и инфрмацијама, дигитална, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција.Платформе и опрема

Гугл-учионица
Рачунар, таблет, телефон


Дигитални алати

За комуникацију и сарадњу: гугл-диск - документ, упитник, учионица; апликације дискорд и зум - сем зума, све остало користили смо и раније;
За креирање плаката и музеја: спарк адоби, канва, глогстер, пикточарт, паблишер, бабл, артстепс;
Без ових алата наш музеј не би постојао!


Литература

Киш, Д. (2007). Енциклопедија мртвих. Београд: Издавачко предузеће Просвета.
Радуловић, О. (2009). О плетиву новом и старом. У Одабране књижевне интерпретације (стр. 156-193). Београд: Завод за уџбенике.


Самопроцена часа

Креирала сам гугл-упитник са питањима: какви су били пројектни задаци; шта су овакви задаци омогућили; а на крају оставила простор за коментаре и поруке.


Оцена ученика

Ученици су задатке проценили као занимљиве и подстицајне; захваљујући оваквим задацима више су се потрудили, стекли нове вештине, интензивније доживели дело, више сазнали; коментари и поруке позитивни.


Опис подршке

Нема лепше подршке од ученика - подстичемо једни друге, заједно учимо и растемо.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су биле дигитална знања и вештине стечене раније, мада смо их стицали и у ходу. Могућност да неке идеје, тешко оствариве у редовној настави, остваримо у настави на даљину.


Предности и потешкоће за ученике

Многим дигиталним вештинама сам обучила своје ученике, па су били припремљени за наставу на даљину. Као потешкоћу истичу одвише времена за рачунаром, али се из њихових коментара ишчитава и задовољство оним што су постигли.


Коментар

...Никад се ништа не понавља у историји људских бића, све што се на први поглед чини да је исто једва да је слично; сваки је човек звезда за себе, све се догађа увек и никад, све се понавља бескрајно и непоновљиво. - Данило Киш, Енциклопедија мртвих